Levering av matvarer blir unntatt deler av kjøre- og hviletidsbestemmelsene for å sikre tilgang på mat til befolkningen i Norge.

Gir dispenasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Gjelder transport av artikler relatert til liv og helse.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesen, ved Myndighet og regelverk, mener det pågående koronaviruset utgjør en ekstraordinær omstendighet som gjør det mulig å innvilge dispensasjon fra noen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Dispensasjonen gjelder transport av artikler relatert til liv og helse som:

  • Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon
  • Råvaretransport
  • Fôr til dyr og transport av levende dyr
  • Transport av medisiner og medisinsk utstyr
  • Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

- Vi vurderer situasjonen fortløpende med tanke på tid og omfang av dispenasjonen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

- Selv om det gis dispensasjon, er det fortsatt viktig at arbeidsgiver gjør alle mulige tiltak for å ivareta sjåførenes arbeidsvilkår i denne situasjonen, sier Lutnæs..

Det gis ikke dispensasjon fra reglene som regulerer sjåførenes pauser.

Utfordringer med levering av mat og medisiner

Statens vegvesen har kommet til at koronaviruset og utfordringer med transport av mat og medisiner vil medføre at transportselskaper i perioder kan ha svært lav kapasitet og tilgang på sjåfører, og at det vil være krav til mer kjøring enn normalt.

Manglende leveranse av mat og medisiner har konsekvenser for liv og helse som Vegvesenet mener det begrunner en midlertidig dispensasjon.

- Statens vegvesen har ikke fått søknad med konkrete transporter for de neste ukene, og på grunn av situasjonen vil vi heller ikke forlange en slik oversikt da det ikke er mulig å vite om fremtidig situasjon, sier Lutnæs.

Statens vegvesen innvilger dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene på følgende

vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

2. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6 og fra artikkel 8, men slik at

  • sjåfør skal ha reduserte døgnhviler på minst 9 timer mellom to ukehviler
  • sjåfør skal ha minst en redusert ukehvil hver uke i hele unntaksperioden.

3. Det gis ikke dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 7. Bestemmelsene om pause skal følges.

Powered by Labrador CMS