Utsetter avviklingen av direkte-kjøringsordningen til 2025

Unntaket fra regelen om å fortolle varene ved grensen har vart i flere tiår, og skulle egentlig avvikles i 2024.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mars 2025 er det planlagte tidspunktet for når direktekjøring skal være avviklet og digital melde- og opplysningsplikt innført. Det er en utsettelse fra Tolletatens tidligere tidslinje, der tidspunktet var fastsatt til mars 2024.

Men tilbakemeldingene fra bransjen har vært at den tidsfristen var illusorisk, og ville betydd en avvikling allerede fra september/oktober i år. Bransjen ga uttrykk for at den hadde behov for mer tid til omstilling, og blir nå altså hørt.

Løsningen har bidratt til en forholdsvis smidig vareinnførsel til Norge, men den står for fall. Det er det også tungtveiende grunner til. Økt behov for kontroll med hvilke varer som slipper inn i landet, har medført at Tolletaten ruster opp og skal gå over til et regime der de på sikt vil vite om alle varer før de ankommer grensen. Slik kan de blant annet foreta en mer målrettet kontroll av varene.

Direktekjøringsordningen har gått ut på at varer kan kjøres direkte til varemottaker og deklareres for prosedyren overgang til fri disponering innen 10 dager etter registrering på tollager.

Deklarering før eller ved grensepassering og digital melde- og opplysningsplikt er tilgjengelig allerede nå, og dermed blir det en omleggingsperiode på 24 måneder før dette skal være fullt ut gjennomført.

Unntak i flere tiår

Direktekjøringsordningen har i flere tiår vært en unntaksordning i tollregelverket for å deklarere varer etter grensepassering slik at det ikke oppstår køer ved de største grenseovergangene.

Ulempen ved denne ordningen, er dårlig kontroll med hvilke varer som føres inn i landet.

Med digital informasjonshåndtering om varer som transporteres inn til landet kan transporten av varer håndteres effektivt for alle involverte aktører, med lite kø ved grenseovergangene og med god kontroll over varestrømmen.

Over på Digitoll

Det betyr at det ikke er behov for å forlenge unntaket om direktekjøring av varer over grensen uten forhåndsinformasjon. Den nye måten å håndtere informasjon om den grensekryssende vareførselen på kalles Digitoll.

Det betyr at det er omstillingsperiode på 24 måneder. Det er viktig å påpeke at dette er datoen da alle skal være over på ny ordning. Det er fullt mulig å komme i gang med Digitoll allerede nå. Tolletaten har laget denne veiledningen for dere som vil komme i gang med Digitoll.

Fra det tidspunktet skal både deklarasjon av varer være sendt Tolletaten før eller senest ved grensepassering, og melde- og opplysningsplikten om transport av varene over grensen skal være fullført med digital informasjonsinnsending. Endringene vil gjelde for alle transportformer og planlegges sendt på høring i mars/april 2023.

- Tolletaten har lagt vekt på tett dialog med aktørene i næringslivet i planleggingen av endringene, med referansegrupper, informasjonsmøter, høringer og nettbasert kommunikasjon. Vi har vært opptatte av å sette oss godt inn konsekvensene av endringene for næringslivet og lytte til deres synspunkter. Vi er glade for å lande på en tidsplan som gir næringslivet den omstillingstiden de har bedt om, sier Jan Erik Ressem, divisjonsdirektør for digitalisering og IT i Tolletaten.

Powered by Labrador CMS