Via en app får sjåførene informasjon om alle sine oppgaver og kan se ruten på et kart direkte på mobilen.

Hogias nye transportredskap

Transportselskapene kan nå effektivisere og styrke transportplanleggingen ved hjelp av det nye transportredskapet, Hogia Moveit Recyleit.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Via en app får sjåførene informasjon om alle sine oppgaver og kan se ruten på et kart direkte på mobilen. Med en mer effektiv planlegging av ruten kan man redusere drivstofforbruket, og som igjen er positivt både for miljøet og økonomien.

Det er først og fremst de som tilbyr avfallshåndtering som nyter godt av Hogias nylansering med digitalisering av avfallshåndteringen, ifølge pressemeldingen fra selskapet.

Hogia Moveit Recyleit gjør det enklere for transportselskaper som håndterer avfall å planlegge transportoppdragene.

Systemet er utviklet for transportselskaper innen miljø og gjenvinning, og som håndterer utplassering, henting og tømming av avfallsbeholdere.

Full oversikt

Transportplanleggeren ser alle kjøretøyene på et kart i sanntid, og kan enkelt se hvor alle avfallsbeholderne er, hva de inneholder, tid og dato for når de skal tømmes, og hvilke biler som tildeles oppdraget.

– Transportplanleggeren får en samlet visuell oversikt og kan planlegge smarte kjøreruter. Det gir muligheter til å utnytte kapasiteten bedre, slik at samme bil kan tømme flere beholdere på samme dag, sammenlignet med tidligere, sier Thomas Karlsen, daglig leder i Hogia Transport Systems AS.

Integreringen

Hogia Moveit Recycleit er integrert med transportplanleggingssystemet Hogia Unicon. All informasjon som transportplanleggeren trenger for å planlegge transporten finnes digitalt og vises på et kart. Gjennom å få en visualisering av alle oppdrag, skapes en bedre oversikt. Det blir enklere for transportplanleggeren å raskt se hvordan enda et oppdrag må planlegges for å oppnå en optimal kjørerute.

Hogia Transport Systems AS har 18 ansatte, representert i Tromsø, Trondheim og Oslo, og med lang IT-erfaring fra transporter av gods, avfall og gjenvinning.

En langsiktig satsning på logistikk har gitt selskapet over 300 kunder og 1300 brukere.

Hogia Transport Systems AS er inkludert i et forretningsområde innen Hogia-gruppen som leverer integrerte helhetsløsninger for fergetrafikk, havneterminaler, veitransport og kollektivtrafikk til kunder i seks verdensdeler.

Powered by Labrador CMS