Sammenslåing i DHL

Enhetene Freight og Global Forwarding samles under samme forretningsenhet.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding forteller DHL at det er besluttet å slå sammen Freight og Global Forwarding (med Quality Cargo) til én forretningsenhet med ett organisasjonsnummer.

- Bakgrunnen for sammenslåingen er en forventning om at disse samlet vil stå sterkere i det lokale markedet, sier Ole Ringheim, CEO DHL Freight Nordics.

Fagforeningene har vært involvert tidlig i prosessen, og øvrig organisasjon er informert. Ny organisasjonsmodell og andre praktiske konsekvenser vil utredes i dedikerte prosjektgrupper i høst. Målet er å ha den nye enheten operativ fra nyttår.