Sykkelbud i vest

I løpet av første uka i november har DHL Express lansert varetransport på lastesykkel i både Bergen og Stavanger sentrum.

Publisert

Deutsche Post DHL Group har miljømål om null utslipp innen år 2050, samt delmål om at 70 % av alle «First Mile & Last Mile»-leveringer skal gjennomføres med rene distribusjonsløsninger innen år 2025.

DHL Express har etablert sykkeldepot sentralt i både Bergen og Stavanger som fungerer som base for sykkeldistribusjonen. Her fylles gods på hver morgen etter at selskapets nettverksfly har ankommet henholdsvis Flesland og Sola, og dagens innkommende volum er sortert på de to terminalene. El-bil blir så benyttet til transport mellom terminal og sykkeldepot.

Fra før har DHL Express innført sykkeldistribusjon både i Oslo og Kristiansand.

Lastesykkelen er en spesialbygget, ergonomisk elsykkel med utbyttbar konteiner som har plass til 1 m3 med pakker, og den tåler 150 kg. Rekkevidden er fem mil med to batterier og maksfarten er 25 km/t. Sykkelen er produsert i Sverige og spesialbygget for distribusjon av pakker i byer og bynære strøk.

I Bergen betjener sykkelkureren primært sentrumsområdet. Nå i startfasen er det fastsatt dedikerte områder rundt universitet på Nygårdshøyden og i umiddelbar nærhet hvor sykkelkureren foretar både leveringer og hentinger.

I Stavanger er det området som strekker seg fra Lagårdsveien, Løkkeveien, sentrumskjernen og videre mot Lervigområdet i østre bydel som betjenes.

På slutten av hver dag blir alt gods som skal ut i verden fraktet fra depotene til terminalene i henholdsvis Kjerreidviken og Lagerveien for videre prosessering til mottaker.

Etter hvert vil de geografiske områdene bli utvidet til å omfatte hele Bergen og Stavanger by, opplyser DHL Express i en pressemelding.