KVALITETSMERKE: Ser du dette merket, vet du at det er kvalitet.
KVALITETSMERKE: Ser du dette merket, vet du at det er kvalitet.

Dette er Balticum Frinab AS

Publisert
  • Balticum Frinab AS er den norske delen av BFAB-konsernet som har hovedkontor i Sverige.
  • Med utspring i Balticum Frinab AB og Frinnaryd Svetsindustrier AB, samt egen produksjon i Sverige, Russland og Polen har selskapet lang erfaring med produksjon og salg av containere og avfallsløsninger i Skandinavia.
  • Balticum Frinab AS har egen produktlinje for det norske markedet tilpasset særegne bruksområder, transportforhold og værforhold.
  • Balticum Frinab AS har levert til det norske markedet siden 1986, først fra Sverige gjennom agenter og senere gjennom eget selskap.
  • Selskapets mål er å levere kvalitet til konkurransedyktige priser og løsninger som er tilpasset kundens krav om rasjonell utnyttelse og drift.
  • Balticum Frinab as har flere konstruktører og en stab med dyktig teknisk personell som leder produktutviklingen.