Tre gode grunner til å bruke ruteoptimalisering

I denne artikkelen forteller Dan Hellström i Descartes hvilke fordeler du kan oppnå med optimaliserte ruter.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dan Hellström er senior account exedutive i Descartes Norden.

En økt og mer digital handel har resultert i nye utfordringer for mange transport- og logistikkbedrifter der ute. Kundenes bestillinger skal ikke bare håndteres på en rask og effektiv måte, men også leveres raskt og innen stramme tidsvinduer. På dette stilles det også i dag betydelig høyere krav til at leveransen skjer med et så lite klimaavtrykk som mulig. For å møte kundenes stadig høyere krav må derfor bedriftene se over sine leveranser og optimere dem for å kunne forbedre vareflyten og gjøre kundene mer fornøyde.

Mange av våre kunder bruker i dag ruteoptimering for effektiv behandling av bestillinger fra sine kunder, få bedre oversikt over sine tilgjengelige ressurser, se eventuelle driftsbegrensninger som finnes samt for å kunne få frem den kombinasjonen av ruter og stopp som på beste måte hjelper til med å nå bedriftens målsetninger. Uansett om målet er å oppfylle kundenes leveringskrav, redusere kostnadene eller øke lønnsomheten, kan ruteoptimalisering være et viktig skritt på veien.

Tre vanlige leveranseutfordringer som ruteoptimalisering hjelper til med å løse:

1. Øke produktiviteten

Grunnlaget for en effektiv og lønnsom leveringsflyt er høy produktivitet, og med teknologiens hjelp er det i dag mulig å korte ned kjørelengden med 10-15 %. Ved hjelp av en smart løsning for ruteoptimering minsker det ikke bare tiden det tar å lage ruter, men også behovet for manuell håndtering av de som planlegger rutene. Dette gir personalet rom til å bruke tiden sin på andre ting. Vi vet også at ruteoptimering øker førerens produktivitet da den totale kjørelengden forkortes, kjøretiden reduseres og antall leveranser langs en rute øker.

2. Forbedre kundeopplevelsen

Det kanskje viktigste aspektet for logistikk- og transportbedrifter er kundeopplevelsen. Den inkluderer alt fra hvordan ordrebestillingen oppleves til når og hvordan selve leveransen gjennomføres. Forventningene fra kunden handler ofte om at en bestilling skal kunne leveres raskt, i løpet av et ganske smalt tidsvindu og til en lav pris. Også her kan ruteoptimering bidra på en positiv måte.

Når du må planlegge leveranser på kort varsel, altså der kunden ønsker å få ordren allerede samme dag eller dagen etter bestilling, kan du ved hjelp av ruteoptimering raskt og enkelt skape best mulig rute, noe som gjør at tiden fra bestilling til levering forkortes betydelig.

3. Redusere drivstofforbruket

En tredje utfordring som kan løses ved hjelp av ruteoptimering er å redusere drivstofforbruket. De to viktigste årsakene til at man ønsker å spare drivstoff, er at det selvfølgelig reduserer kostnadene, men også fordi det er en viktig del av å redusere klimapåvirkningen. Drivstoffbesparelse kan i dag oppnås gjennom flere ulike innsatser, for eksempel ved å korte ned kjørelengdene, redusere antallet kjøretøy med høyt drivstofforbruk og sikre at lasten er så optimert som mulig. Gjennom ruteoptimering får du mulighet til å ta kontroll over disse faktorene, og ved å redusere kjørelengden kan bedrifter forvente 5-10 prosent mindre drivstofforbruk.

Mange av de leveranseutfordringene bedriftene har i dag henger i stor grad sammen med hverandre. Hvis ruteoptimering skal implementeres for å øke produktiviteten, vil dere høyst sannsynlig også se andre positive effekter på virksomheten, som økt kundetilfredshet og redusert drivstofforbruk. Eksplosjonsartet e-handel, økte handelskrav og mer kresne kunder. Utfordringene er mange, men mulighetene desto flere.

Powered by Labrador CMS