Forskningspris til Inger Beate Hovi

TØIs forskningsleder Inger Beate Hovi er tildelt DB Schenkers Forskningpris og kåret til årets transport- og logistikkforsker 2014.

Publisert Sist oppdatert

 Prisen på 50.000 kroner ble utdelt under åpningen av konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen mandag.

DB Schenkers Forskningpris skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Hovi er samfunnsøkonom og forskningsleder innen programmet Næringsliv og godstransport ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

NTP-engasjement

I juryens begrunnelse for tildelingen fremheves at hun de senere år har jobbet med statistikk og analyser av utvikling i godstransportmarkedet, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrømmer og prognosearbeid spesielt, og har vært leder for utarbeidelsen av godstransportprognoser til NTP 2014-2023, NTP 2010-2019 og NTP 2006-2015.

Godstransport

Hovi har det siste året jobbet mye med å fremskaffe grunnlagsmateriale til transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport. Hun har også publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og presentasjoner på forskerkonferanser og vitenskapelig publiseringer hører med til hverdagen.

Anerkjente artikler

Bare i 2014 har vinneren fått akseptert tre artikler i anerkjente tidsskrift og ytterligere tre er i pipeline. Årets prisvinner driver også utstrakt formidling til allmennheten via massemediene, foredrag for fagfolk i næringsliv, forvaltning og forskning og popularisering av fagstoffet i form av fagbladartikler.

Hun har i tillegg utpregede evner til å samarbeide med andre og deler gjerne sin kunnskap med samarbeidspartnere, kolleger, fagfolk i forvaltning, næringsliv og kunnskapsbedrifter i Norge så vel som internasjonalt.