Fiskekontroll i verdikjeden

Michael Holmstrøm og DB Schenker har snartfå full kontroll på fiskesendingene.

Publisert Sist oppdatert

Innen årets utgang skal 80% av det norske fiskevolumet være merket i henhold til strekkodestandarden, NS 9405:2012, og i løpet av 2014 skal det nye systemet være 100% oppe og gå.

Hele verdikjeden

Informasjon om fangstdato, pakkedato, opprinnelse og annen opplysning om fisken kan leses av alle i hele verdikjeden, fra fangstledd, mottak, distribusjon til transportledd.

Hodebry

Dårlig merking av fiskekasser og paller har skapt mye hodebry for distribusjon og leveranse av fisk, særlig for transportørene. De frakter fisk fra mange forskjellige pakkerier, frakter den til en terminal, laster om og leverer fisken til grossister i Norge eller videre for eksport. Ofte havner fisken til feil mottaker grunnet dårlig merking. Frem til nå har det ikke eksistert et felles strekkodesystem for alle leddene i næringen.

Kommunikasjonssvikt

DB Schenker opplevde at strekkodene på fiskekasser og paller fra forskjellige pakkerier ikke snakket sammen, og de klarte ikke å tyde informasjonen som lå i strekkodene. Dette gav Schenker et stort merarbeid når de skulle sette sammen nye paller, laste om, føre ned vekt og pakkeriinformasjon.

Schenker tok dermed initiativ til å få løst merkeproblemene og etter hvert kom dagligvarehandelen.

Primus motor

- Det var et lignende prosjekt på 90-tallet, men strandet den gang på at etikettene var for dårlige. Nå er ikke det lenger noe problem. Man har i tillegg fått bedre håndterminaler som tåler både fukt og temperaturer ned mot 20 minusgrader, sier Johan Haavardtun, utviklingssjef i Schenker Norge AS.

Han har vært primus motor i arbeidet med det nye systemet.

Full sporbarhet

Ved Schenkers Termoavdeling på Alanabru er det 15-20 ulike lakseprodusenter å forholde seg til, alle med ulike måter å merke på.

- At man sørger for full sporbarhet fra A til Å er noe alle i verdikjeden er opptatt av. Men for Schenkers del er økt effektivitet og kvalitet hovedgevinsten. Vi får bedre kvalitetssikring på det som plukkes, for eksempel vil man luke ut feilplukk, for eksempel at det plukkes fra feil pall eller at kassen har feil vekt. Med strekkoder vil det gå mye enklere å bygge opp nye paller, samtidig som man er sikker på at riktig vare kommer frem til kunden, forteller Haavardtun.

Avantas for fiskelogistikk

TotalConsult, som nylig fusjonerte med Bemanningshuset og ble til Avantas, er sterkt involvert i logistikkutviklingen i Norge.

TotalConsult arrangerer i hele 2013 såkalte coastshow for opplæring av fiskeri- og havbruks-Norge i Norsk Standard, NS 9405, for merking av fiskekasser. Den såkalte “Strekkodeskolen” skal bidra til at 80% av det norske fiskevolumet skal være merket i henhold til standarden innen utgangen av året. Opplæringen skjer i regi av Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).

- Strekkodestandarden (NS 9405:2012) har relevans og støtte i hele verdikjeden i sjømatnæringen, fra pakkerier, fiskeprodusenter, oppdrettere, innlandsomsetning, eksportører, transportører, soft- og hardwareleverandører, organisasjoner og myndigheter, forteller informasjonsansvarlig Odd Ustad som også er kommunikasjonsspesialist og bedriftsrådgiver i TotalConsult.

Powered by Labrador CMS