Opererer i hele Europa

SKJÅK: - Vi tror på den daglige kontakten med sjåførene. Derfor skjer det aller meste på telefon, og dette suppleres med SMS-meldinger for enklere beskjeder.

Publisert Sist oppdatert

Dette utsagnet kommer fra Arnt Aurmo, som er daglig leder og hovedaksjonær i familieaksjeselskapet Aurmo Transport AS. – Vi har valgt den personlige kontakten fremfor flåtestyringssystemer, fortsetter han. Å snakke sammen er den beste forsikring mot at det oppstår misforståelser.

Aurmo Transport er både gammelt og nytt, rotekte norsk og internasjonalt. Det var bestefar Arthur Aurmo som etablerte virksomheten allerede i 1929. Han var en av de fremsynte som så at lastebilen ville ha en stor fremtid. Aksjeselskapet ble imidlertid etablert først i 1997. Aurmo Transport har hovedkontor i Bismo i Skjåk langt opp i Ottadalen. Siden 2004 har man også hatt virksomhet i Tyskland gjennom de to selskapene Aurmo Transport GmbH og Aurmo International GmbH, og biler med Aurmo-navnet over frontruta kan man se i store deler av Europa.

Tyskland viktig

Virksomheten i Tyskland er viktig. Spedisjonsselskapet Aurmo International GmbH i Ransbach-Baumbach20 kmnord for Koblenz står for det aller meste av meglingen av den internasjonale transporten. Aurmo Transport GmbH i Erfurt er et rent transportselskap som i dag har fire egne biler. Selskapene befrakter i tillegg en rekke biler tilhørende frittstående transportører. Virksomheten i Tyskland genererer rundt halvparten av omsetningen hos Aurmo Transport.

– Selskapene i Tyskland ligger fornuftig plassert for vår internasjonale trafikk, samtidig som det er viktig å være representert innenfor EUs grenser, sier Aurmo.

– Vi har også terminaler på de stedene vi er representert i Tyskland. Virksomheten i Tyskland kompletterer og supplerer det vi holder på med her hjemme.

Noen store og mange små

Aurmo Transport har noen store og mange små kunder. Aurmo fremhever spesielt Dooria, som er Skandinavia største dørprodusent med fabrikker i Norge og Sverige, samt skiferprodusenten Minera, som også har produksjon i begge land. Disse to står for rundt tredjeparten av omsetningen. En annen stor oppdragsgiver er Interfil i Skjåk. Dette er Norges ledende produsent av ventilasjonsfiltre og generer mye transport fra utlandet og utkjøring av ferdige produkter her i landet. Aurmo nevner også Fjøssystemer på Fåvang i Gudbrandsdalen. Selskapet har betydelig import av utstyr for husdyrhold, blant annet fra Frankrike. Ellers har selskapet en rekke mindre kunder, som til sammen genererer betydelig omsetning.

Samarbeid

Aurmo Transport er ikke selv stor på terminalsiden her i landet. Selskapet har noe lagring i Skjåk. I tillegg har man samarbeidet med Toten Transport så lenge dette selskapet har eksistert. Totens terminal på Brumunddal nord for Hamar er viktig når det gjelder omlasting og distribusjon, særlig av produktene fra Dooria. Flere Aurmo-biler er innom der hver dag.

Egen spedisjon

Aurmo Transport driver også egen spedisjon med blant annet tollbehandling. For å beherske et omfattende regelverk har Aurmo selv og de to andre som arbeider på kontoret, søskenbarnet Terje Aurmo og Kai Østengen, gått Speditørskolen.

Dobbeltbeskatning

Arnt Aurmo har tidligere uttalt seg i Moderne Transport i forbindelse med at det etter hvert blir ganske høye bompengesatser på E6 nordover fra Oslo og helt opp til Otta i Gudbrandsdalen. – Det er greit å betale for bruken av veien. Det gjør vi i store deler av Europa ellers også, ikke minst i Tyskland, men her i landet har vi dobbeltbeskatning. Vi betaler også Europas nesten høyeste dieselavgift. Denne avgiften, som for mange år siden erstattet kilometeravgiften, var jo også ment å skulle gå til veibygging. Det har politikerne glemt. Dieselavgiften er blitt en ren fiskal avgift som går rett inn i det store sluket i statskassen.