Sterk vekst i januar

PMI-indeksen for januar viser høyere aktivitet i industrien. Ordreinngang og sysselsetting øker.

Publisert Sist oppdatert

Innkjøpssjefsindeksen PMI steg til 52,8 i januar fra 51,4 i desember. Indeksen baserer seg på norske innkjøpssjefenes behov for varer og tjenester, og gir et øyeblikksbilde av temperaturen i økonomien. 

Den siste måneden steg delindeksen for ordreinngang fra 51,4 til 54,8.

– Det betyr at bedriftene får flere ordrer for å produsere varer. Det er omtrent som normalt, og det er betryggende når vi vet at det går litt saktere i oljerelaterte bransjer, sier sjefsøkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Indekstall over 50 indikerer vekst, mens tall under 50 kan bety nedgang.

Flere i arbeid

Delindeksen for sysselsetting gikk opp fra 50,7 i desember til 53,6 i januar.

– Det har ikke vært så høy sysselsetting siden i fjor vår, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, et av verdens største innkjøpsforbund.

De positive tallene kan skyldes at det går bedre både i Europa og USA.

– De siste måneders vekst hos våre viktigste handelspartnere, kombinert med lavere kronekurs, styrker forventningene til økt eksport fremover, sier han.

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse, er arbeidsledigheten i Norge stabil på 3,5 prosent. Det er meldt om svak nedgang i arbeidsledigheten i USA, Tyskland, Danmark og Frankrike

PMI-indeksene samsvarer i store trekk med Statistisk sentralbyrås (SSB) konjunkturbarometer. SSB meldte i forrige uke om økt ordreinngang og høyere priser i eksportmarkedet.

– Veksten i produksjonen har vært noe svakere i januar, men konjunkturbarometeret til SSB støtter en generell, stabil vekst gjennom den senere tid, spesielt innen papirvarer og i kjemisk sektor, sier Hoberg.

Lager

Mens fire av fem indekser indikerte vekst, var delindeksen for lager av innkjøpte varer 49,9. Indekstallet var likevel høyere enn i desember.

– Et kraftig fall i lager av innkjøpte varer, kan bety at du har produsert for mye og har for lite innsatsfaktorer eller at du forventer liten vekst. Når du har vekst i ordreinngangen, er det nærliggende å tolke indekstallet som at bedriftene har produsert mer enn forventet, sier Jullum.

Også NIMA tolker indeksen positivt:

– Økningen i innkjøpte varer støtter en forventning om større aktivitet, sier Svein-Egil Hoberg

Den norske eksportbedriften Hansen Protection i Moss produserer blant annet overlevelsesdrakter til oljeindustrien. Der er det for tiden stor aktivitet.

– Vi er godt fornøyd for tiden og forventer at veksten fortsetter, sier administrerende direktør Terje Gorm Hansen.

Delindeksene, desembertallene i parentes

Ordreinngang: 54,8 (51,4)
Produksjon: 51,8 (53,9)
Sysselsetting: 53,6 (50,7)
Leverandørers leveringstid: 51,6 (51,5)
Lager av innkjøpte varer: 49,9 (47,0)

  DETTE ER PMI

 

  • PMI er en forkortelse for Purchasing Managers Index. Indeksen måler vareflyten i industribedriftene og er indikator på aktiviteten i økonomien.
  • Indeksen utarbeides i cirka 40 land. Hver måned blir 300 innkjøpssjefer i norske industribedrifter bedt om å vurdere behovet for varer og tjenester i egen bedrift.
  • Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.
  • Den norske PMI-indeksen utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.