Postens regning til staten: 320 millioner

Statlig kjøp av post- og banktjenester blir på 320 millioner kroner i 2014.

Publisert Sist oppdatert

– Posten Norge er pålagt å utføre leveringspliktige post- og banktjenester, som er ulønnsomme. Denne ulønnsomheten dekkes av staten, og forslaget til bevilgning er i tråd med det vi har beregnet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Kravet om å tilby grunnleggende banktjenester gjennom hele Postens nett gjelder nå kun landpostnettet. Samtidig kan Posten omdanne inntil 149 postkontorer til Post i butikk. Dette vil isolert sett innebære en gradvis nedgang i behovet for å dekke merkostnader til postkontornett/grunnleggende banktjenester, opplyser Posten i en pressemelding.

Volumet i brevtrafikken har falt sterkt de siste årene. Dette skyldes generelt lavere aktivitetsnivå, og fordi kundene går over til elektronisk post, e-faktura og lignende.

Det er lørdagsomdelingen som utgjør den største delen av den ulønnsomme virksomheten til Posten med totalt 366 millioner kroner. Totalt er merkostnaden for ulønnsomme posttjenester 515 millioner kroner.

Etter at fordel av enerett er trukket fra, vil Postens regning til staten neste år bli på 320 millioner kroner.

Posten har selv foreslått å kutte lørdagsdistribusjonen med henvisning til at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. På lørdager er brevvolumet under 25 prosent av en vanlig dag. Samfunnet kan spare mellom 300 og 400 millioner kroner på å kutte lørdagen, ifølge Postens tall.

– Det er en politisk beslutning hvorvidt vi skal kutte lørdagen. Men det ville vært uansvarlig av oss å ikke peke på hva slags konsekvenser det vil få dersom vi fortsetter som før. Da vil regningen til staten øke år for år. Det er penger som må prioriteres opp mot andre velferdsformål som sykehjemsplasser, veiutbygging eller økt satsing på skolen, for å nevne noe, sier Mejdell.

Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge innebærer et forventet utbytte på 50 prosent av konsernoverskuddet etter skatt. For regnskapsåret 2012 ble det i 2013 tatt ut et utbytte på 253,5 millioner kroner fra Posten. Dette tilsvarer om lag 63,7 prosent av selskapets konsernresultat etter skatt. I tråd med gjeldende utbyttepolitikk foreslås det budsjettert med et utbytte fra Posten på 188 millioner kr i 2014.