Sendte 52.000 digitale brev

Denne uken ble den første store forsendelsen med sikker digital post til mottakere i Norge gjennomført. 2015 blir året da betydelige brevvolumer blir digitale, tror Posten.

Publisert Sist oppdatert

NAV er helt i forkant når det offentlige går over til å sende post digitalt, og 52 000 utbetalingsmeldinger ble sendt med Postens Digipost tirsdag.

NAV er en stor aktør innenfor offentlig post og står for over en tredel av all statlig post. Det utgjør flere titalls millioner postsendinger i året.

– Det er en merkedag for digital post. Med NAV som bruker vil digital post skyte fart. 2015 ligger an til å bli det første året som store utsendere konverterer betydelige brevvolumer til sikker digital post. Det er en spennende utvikling der alle offentlige etater vil følge etter, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir, ta i bruk en ny løsning for sikker digital postkasse når de kommuniserer med innbyggerne. Kommunesektoren kan også benytte løsningen.

– Sikkerhetsnivået på vanlig e-post er ikke godt nok for offentlige utsendelser. Å sende sikker digital post kan sammenlignes med rekommandert post og bygger på tilsvarende sikkerhet som vi kjenner fra nettbanken. Det tilfredsstiller sikkerhetskravene til det offentlige, understreker Mejdell.

400.000 nordmenn har allerede åpnet en digital postkasse i Postens Digipost og 1500 virksomheter har registrert seg for å sende brev. Når det offentlige med NAV i spissen nå starter å sende post digitalt, er det ventet at antallet Digipost-brukere kommer til å øke betydelig de neste månedene. Opprettelse av digital postkasse er enkelt og gratis for privatpersoner.

– Dette er en utvikling som ikke kommer til å snu. Stadig færre sender fysiske brev. Mengden brevpost i Norge er nesten halvert siden toppåret 1999. Med Digipost tilpasser vi oss dagens og morgendagens behov, sier Mejdell.

Dette er kommunene med høyest andel Digipost-brukere:

Vestby
Asker
Oppegård
Trondheim
Frogn
Ski
Holmestrand
Sørum
Larvik
Lørenskog
Andebu
Skedsmo
Tromsø
Nittedal
Ullensaker
Tjøme
Bodø
Oslo
Eidsvoll
Bærum