Rudi Bolsøy viser til manglende satsing på ressurser og personal fra kinesernes side som årsak til at han leverte oppsigelsen som leder av Cosco Shipping Lines. Foto: Per Dagfinn Wolden
Rudi Bolsøy viser til manglende satsing på ressurser og personal fra kinesernes side som årsak til at han leverte oppsigelsen som leder av Cosco Shipping Lines. Foto: Per Dagfinn Wolden

Sa opp i protest mot manglende satsing

Rudi Bolsøy har sagt opp rollen som norsk og nordisk spydspiss for et av verdens største containerrederier.

Publisert

Når vi spør han om begrunnelsen for hvorfor han sluttet som adm. direktør i Cosco Shipping Lines Norway gir han følgende begrunnelse:

- Svaret på ditt spørsmål kan oppsummeres i manglende satsing på ressurser og personal fra kinesernes side. Det kunne jeg ikke akseptere.

Solid erstatter

Ahmed Ait erstatter Rudi Bolsøy som Country Manager i Cosco Shipping Lines (Norway).
Ahmed Ait erstatter Rudi Bolsøy som Country Manager i Cosco Shipping Lines (Norway).

Ahmed Ait erstatter Bolsøy som sist fredag, 3. juli, leverte oppsigelsen.

Den nye Country Manager i Cosco Shipping Lines (Norway) kommer fra stillingen som Sales Manager, en stilling har har hatt de siste syv årene

I 2013 kom Ait fra rollen som Sales & Market Development i Greencarrier Freight Services Norway AS.

Rudi Bolsøy har inntil videre gått inn i rollen som Consultant i Cosco Shipping Lines Norway, en virksomhet han driver fra sitt hjemmekontor på Nesøya.

Nøkkelrolle i Hong Kong

Bolsøy har også hatt en nøkkelrolle i Hong Kong i flere år som president i interesseorganisasjonen Norway-Hong Kong Business Association (Norge - Hong Kong Handelskammer).

Det kinesiske gigantrederiet har hatt sterk fokus på det skandinaviske containermarkedet. Coscos kontor på Stortorget i Oslo sentrum med Rudi Bolsøy i spissen har hatt en sentral rolle i rederiets utvikling.

I 2017 tok Bolsøy roret på Cosco Shipping Lines (Norway), og som ble det nye navnet etter at Cosco Nordic ble byttet ut etter integrasjonen av aktivitetene i China Shipping Container line og Cosco Container Lines.

Bolsøy har vært spydspissen i Norge til et av verdens største containerrederier. Han har vært en viktig bidragsyter til at gigantrederiet har hatt en vekst i containervolumene gjennom flere år med en ti-dobling av omsetningen siden selskapets spede begynnelse i 2003.

Bolsøy har hatt en nøkkelrolle med å profilere Hong Kong som Kinas finansielle plattform, og ikke minst effektivisere transporten mellom Norge og Kina. Han var president og styremedlem i interesseorganisasjonen Norge-Hong Kong Handelskammer i henholdsvis seks og 10 år.

Han har hele tiden hatt stor tro på ytterligere vekst for det kinesiske gigantrederiet og så for seg en fortsatt vekst i det skandinaviske containermarkedet, sammen med et ti-talls medarbeidere på Cosco Shipping Lines (Norway)’s kontor.

Shipping-gigant

Ved siste årsskifte opererte Cosco Shipping Lines rundt 400 containerfartøyer med en flåtekapasitet på over tre millioner teus, og var ranket som nr. 3 i verden.
Ved siste årsskifte opererte Cosco Shipping Lines rundt 400 containerfartøyer med en flåtekapasitet på over tre millioner teus, og var ranket som nr. 3 i verden.

China Cosco Shipping Group med hovedkvarter i Shanghai er en sammenslutning av China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) og China Shipping (Group) Company (China Shipping).

Gruppen eier over 46 containerterminaler med over 190 fortøyningsplasser.

Cosco-gruppen har et omfattende nettverk av ulike divisjoner. Det være seg innen Shipping & Terminal, Logistikk, Industri, Kundebehandling, Innkjøp og Analyse. Gruppen har spesialisert seg på global shipping, moderne logistikk med flere store terminaler og flere tusen kjøretøy for godstransport og skipsbygging.