- Å be om en helseerklæring er ikke komplisert eller nytt, men en rutine for fartøyene og vi er vant til, oppyser Göteborgs Hamn AB.
- Å be om en helseerklæring er ikke komplisert eller nytt, men en rutine for fartøyene og vi er vant til, oppyser Göteborgs Hamn AB.

Sjekker skip for koronavirus

På grunn av koronaviruset, har Göteborg Hamn AB på eget initiativ, begynt å be om en maritim helseerklæring fra alle anløpende fartøy. Tiltaket trådte i kraft mandag 3. februar – og vil vare så lenge det er nødvendig.

Publisert

Det er Göteborg Hamn selv som melder dette. Melingen opplyser videre: 

«Hvis et fartøy som nærmer seg oppgir at det er en syk om bord som har befunnet seg på WHO-klassifisert risikoområde, vil havnens karanteneplan bli aktivert og smitteleger blir kontaktet. Det gjøres så en medisinsk vurdering.

Ifølge smitteleger kan los og annet havnepersonell gå om bord uten risiko for egen helse, hvis de ikke møter den syke personen. Helsedeklarasjonen dekker blant annet om noen i mannskapet har vært i et identifisert risikoområde de siste to ukene og om noen er syke om bord på skipet».

Kjent rutine

– Dette er ikke noe vi har fått beskjed om å gjøre, men det er et initiativ vi tar selv som havnemyndighet. Å be om en helseerklæring, Declaration of Health, er ikke komplisert eller nytt, men en rutine som fartøyene og vi er vant til, sier Åsa Kärnebro, havnekaptein i Göteborg Hamn AB. 

Har du husket å melde deg på årets mest spennende logistikk-konferanse, Logistikk2020?

Havnen har kontinuerlig kontakt med smittevernleger i Västra Götaland-regionen. Forespørselen om en helseerklæring fra anløpende fartøy er gyldig inntil videre, uten fastsatt sluttdato.

Ingen tiltak i Oslo

Selv om Göteborg Hamn AB nå forlanger Declaration of Health fra alle anløpende skip, gjør ikke Oslo Havn det samme. Göteborg har anløp av mange skip som går i oversjøisk trafikk. Det har ikke Oslo havn.

– Vi avventer. Vi har ikke anløp fra skip, som har vært innom Kina. Vi har heller ikke fått noen melding fra norske helsemyndigheter. Om dette kommer, vil Oslo Havn selvfølgelig forholde oss til de retningslinjer helsemyndighetene gir oss, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn KF.