Færre containerskip

For første gang på 20 år går tallet på containerskip i verden ned.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Drewry Maritime Research viser at antallet containerskip i verden har sunket det siste halve året, og man ligger an til en reduksjon i flåten for første gang på 20 år i 2014.

Fallet er ikke stort, men viser en klar trend: Færre og større skip.

Den totale containerkapasiteten går nemlig opp med rundt 6 prosent i året, men det kommer av at skipene stadig blir større.

Flertallet av de 230 containerskipene som er levert eller er planlagt levert i løpet av året, er større enn 5000 TEU. Mens så godt som alle skipene som tas ut av trafikk er mindre enn 5000 TEU.