Kaiforlengelse gir mer effektiv havn

Containerkaia i Larvik havn, Revkaia, er nå utvidet med 35 meter – noe som gir en total kailengde på 305 meter. Kaiforlengelsen er første skritt på veien for å styrke Larvik Havn som et effektivt logistikknutepunkt.

Publisert

Kaiforlengelsen bidrar blant annet til at havna nå kan operere to skip til kai samtidig. Dette blir stadig viktigere ettersom godsvolumene og etterspørselen øker i Larvik. Videre blir det fokus på rehabilitering av eksisterende kai for å bringe den opp til tidsmessig standard, i tillegg til å fornye kranparken, opplyser Larvik Havn KF.

– Som Norges nest største containerhavn er vi er svært glade for å ha kaiutvidelsen på plass. Dette gjør oss mer fleksible i møtet med kundene og befester vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas

– Viktig utvikling

Den offisielle åpningen skjedde mandag 11. november, i regi av Larviks ordfører Erik Bringedal og sammen med havnedirektør Jan Fredrik Jonas og daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.

- Kaiutvidelsen er en viktig utvikling for Larvik havn og byen vår. Det genererer en ny forretningsaktivitet som vi er veldig positive til, sa Bringedal.

Fokus på effektivitet

Larvik Containerterminal AS drifter containerterminalen på Revet, i et tett samarbeid med Larvik Havn KF.

– Alle i Larvik havn og Larvik containerterminal er stolte av dette. Takk til Larvik Havn og Larvik kommune for investeringen og et godt samarbeid. Nå kan vi opererer mer effektivt gjennom økt trafikk. Det kan bety mindre anløp på natt og mindre støy – noe som kommer lokalbefolkningen til gode, sier daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.

Venter på Yara Birkeland

Kaiforlengelsen er også et skritt i forberedelsene til å kunne ta imot og håndtere det autonome og helelektriske containerskipet Yara Birkeland, som etter planen starter å anløpe Larvik havn første halvdel 2021, får Modrne Transport opplyst.

Powered by Labrador CMS