Er Oslo Havn en tikkende bombe?

Ifølge en fersk DSB-rapport har Norges største containerhavn for dårlig sikkerhet. Konsekvensene kan bli svært alvorlige.

Publisert Sist oppdatert

- Hovedproblemet er at det ikke er noen samlet styring, sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NRK.

I likhet med mange andre storbyer, ligger havneområdet tett innpå bybebyggelsen.

Farlig gods

Like ved Oslo sentrum håndteres store mengder farlig gods hver dag. Mens alle driver med sitt, har ingen en samlet oversikt over risikoen, viser DSB-rapporten.

Den 148 sider lange rapporten tar for seg sikkerheten ved Norges største containerhavn, og hva Oslo kommune, Oslo Havn, oljeselskapene og andre virksomheter kan gjøre for å bli bedre.

Må se helheten

– Hver og en av aktørene har gjort jobben sin, men det har vært for lite oppmerksomhet omkring helheten, sier Lea.

I rapporten etterlyser direktoratet en tydelig plassering av det overordnede ansvaret for sikkerheten.

Ikke godt nok

– Det er store mengder farlig gods som håndteres i forbindelse med Sjursøya og Sydhavna. 40% av alt drivstoff i Norge kommer fra Sjursøya. Det er Norges største containerhavn, det er stor byggeaktivitet, og en ny bydel reiser seg like ved, sier Lea.

Får én million euro

Neste år skal det gjennomføres en såkalt fullskalaøvelse i Oslo sentrum, som har fått navnet HarbourEx15. Her skal beredskapen på ulykker og hendelser i området testes, og forbedres.

Øve på scenarier

– Vi skal øve på noen av scenarioene i denne rapporten. Vi har fått én million euro i støtte fra EU for å gjennomføre øvelsen. Mye aktivitet i storbyhavner og mange boliger tett på, er en problemstilling som går igjen fra by til by i Europa, sier Lea.

Derfor håper EU at funnene fra øvelsen vil kunne brukes også i andre europeiske byer.