Vekst for Göteborg Havn

Men det var nedgang i importen til «Norges største havn».

Publisert Sist oppdatert

Antallet eksportcontainere som passerte Göteborg Havn har steget med fire prosent første halvår i 2013. På samme tid falt importen én prosent. Totalt økte containerhandelen med to prosent i løpet av året seks første måneder.

Rundt 30 prosent av Sveriges utenrikshandel og over 60 prosent av containertrafikken fra Sverige passer gjennom Göteborg Havn.

- Sveriges utenrikshandel har holdt seg ganske sterk i en usikker verdensøkonomi. En klar trend er at volumet i andre kvartal er bedre i de fleste kategorier sammenlignet med første kvartal, sier Magnus Kårestedt, adm. dir. i Göteborg Havn.

Totalt ble 466.000 TEU fraktet via havna fra januar til juni.

Ro-ro-trafikken gjennom havnen har sunket med tre prosent, selv om trailertrafikken har holdt seg stabil. Fallet skyldes først og fremst nedgang i papireksporten.

- Det er tøffe tider for skogbruksindustrien og det er veldig merkapart i papirtrafikken gjennom havna, sier Kårestedt.

I første halvår ble 76.000 biler lastet eller losset i havna, noe som er et fall på hele 18 prosent. Årsaken er først og fremst lavere eksport av Volvo-biler til nøkkelmarkedene Europa og USA.

Det har også vært en liten nedgang i importen av råolje gjennom havna, fra 10,7 millioner tonn første halvår i fjor, til 10,3 millioner tonn i år.