Color Fantasy laster semitrailere på Hjortneskaia

Color Line holdt godsfanen høyt i koronaåret

2020 ble naturlig nok et vanskelig år for Color Line, men likevel fraktet rederiet nesten like mye gods som i et normalår.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Color Line måtte legge sine ferger i opplag i store deler av 2020, og det resulterte i at antall reisende falt fra 3.850.623 i 2019 til 1.255.046 i 2020. Color Line Cargo hadde imidlertid fokus på å holde oppe volumet i den samfunnskritiske godstransporten.

M/S Color Carrier har opprettholdt samfunnskritisk frakt av gods til og fra kontinentet under pandemien.

Det gjorde at godsmengden ble på nesten samme volum i 2020 som i 2019, med 174.068 12m-ekvivalenter mot 177.085 i 2019. Det ble gjort med i hovedsak tre skip i drift gjennom 2020.

Color Line valgte fra starten av koronaåret 2020 en proaktiv strategi basert på grundige analyser av situasjonen nasjonalt og internasjonalt.

- Hensikten var fortløpende å kunne ta beslutninger for å redusere kommersiell risiko og sikre etterlevelse av de pålegg og instrukser som myndighetene iverksatte, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

- Hovedmålsettingen i 2020 har vært å trygge driften og å sikre markedsposisjonen til Color Line, samt legge til rette for at selskapet er godt forberedt når samfunnet igjen åpner opp, sier Kleivdal.

Driftskostnadene ble på 2630 millioner kroner mot 4215 millioner kroner året før. I overkant av 2000 ansatte har vært permittert som en konsekvens av den reduserte aktiviteten i rederiet.

I 2020 har det vært fokus på kostnadsreduserende tiltak samt å dimensjonere det fremtidige kostnadsnivået, for å sikre en effektiv og handlekraftig organisasjon gjennom blant annet sentralisering og bruk av tilgjengelig teknologi.

- Color Line er derfor godt rigget for å skyte fart i 2021, og vil kapitalisere på sentrale markedstrender innen selskapets kjerneområder reiseliv og transport så snart myndighetene igjen åpner for ordinær trafikk, sier konsernsjef Kleivdal.

Powered by Labrador CMS