Havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen, skryter av både rederier og egne ansatte som sørger for fortsatt vareforsyning til landet.

God samhandling sikrer vareforsyningen

– Det gjøres et stort og viktig arbeid av alle de på kaia, som bidrar til å holde skipene i trafikk, sier Oslos havnedirektør.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da panikkhandelen spredde om seg, passasjerferger innstilte og grenser ble stengt, var det mange som fryktet at Norge ville gå tom for varer. Havnedirektør i Oslo Ingvar M. Mathisen kan imidlertid fortelle at rederier og havner jobber iherdig for å holde forsyninger til Norge oppe,

– Det er viktig først å vise til det tilbudet som er, og det arbeidet som gjøres, for å holde forsyningen av varer til og fra Norge i gang fra alle ledd i transportkjeden. Color Line har fremdeles to skip i trafikk fra Østlandet til og fra Tyskland og Danmark. De har tre ukentlige seilinger med «Color Carrier» Oslo-Kiel og Kiel-Oslo, samt to daglige seilinger Larvik-Hirtshals, Hirtshals-Larvik med «Superspeed II». Superspeed tar også med seg et begrenset antall sjåfører og passasjerer, forteller Mathisen. Han fortsetter:

Et viktig arbeid

– Det gjøres et stort og viktig arbeid av alle de på kaia, som bidrar til å holde skipene i trafikk. Slik bidrar de til at sjåfører ikke brukes opp, og at de holder seg friske og opplagte på veien. Det er svært mange transportfirma og sjåfører, som nå legger inn utrolig mye og viktig arbeid for vareforsyning og for å holde næringsliv og arbeidsplasser i gang, og det er viktig at de brukes så fornuftig og sikkert som mulig.

Skiftet kai

– All internasjonal fergetrafikk med passasjerer ble avviklet innen fristen mandag 16. mars kl. 08.00 her i Oslo. Color Line hadde siste anløp av passasjerer fredag 13. mars, Stena Line lørdag 14. mars og DFDS søndag 15. mars. Mens DFDS og Stana Line har dirigert sine ferger til henholdsvis Danmark og Sverige, legges Color Lines cruiseferger inntil videre på Revierkaia og Søndre Akershuskai her i Oslo.

Oslo Havn er i en ekstraordinær situasjon. Kaiplassene er begrenset når rederiene er forhindret fra å seile.

– Vi har sammen med Color Line gjort en fornyet vurdering av tildelte kaiplasser. Vi har konkludert med at det som gir minst ulemper, størst fleksibilitet og handlingsrom i ukene som kommer, er å flytte «Color Magic» til Søndre Akershuskai. «Color Fantasy» blir liggende på Revierkaia, sier trafikkdirektør Einar Marthinussen.

Color Lines terminal på Hjortnes, vil brukes av frakteskipet «Color Carrier» som fortsetter å frakte både generelt- og samfunnskritisk gods som medisiner og matvarer til Oslo og Norge. Kaianlegget har landstrøm som til vanlig brukes av Color Lines ferger.

– God samhandling

– Har det blitt problemer av noen art, når utenlandske passasjerer må returnere?

– Samhandlingen mellom rederi, havn og myndigheter er løpende, og har i etterkant av avviklingen, blitt vurdert som god av alle parter. Det er rederiene som i hovedsak har måttet bære hovedbyrden overfor sine passasjerer og godskunder med bistand og informasjon, forklarer havnedirektøren i Oslo.

Påvirkes Oslo havn på noen som helst måte av at Danmark har lukket sine grenser?

– Med unntak av Color Lines dedikerte RoRo-skip «Color Carrier», er alle andre ferger kombinerte passasjer- og godsferger, der passasjervirksomheten er avgjørende for om fergene går eller ikke. Totalt sett er derfor godskapasiteten betraktelig redusert både på Tyskland og Danmark til og fra Østlandet. Pågangen på kapasiteten som er i trafikk til og fra Oslo og Larvik er derimot betraktelig økt, konkluderer Mathisen.

Usikker utvikling

Etter de økonomiske nedgangstidene som startet høsten 2008, ser dere i Oslo noen tegn på hvor ille dette kan bli? Uttrykker kundene deres uro – eller har folk troen på at regjeringen vil sette i gang gode tiltak som kan demme opp?

– Det er ingen som på dette tidspunkt kan si noe om hvordan den videre utvikling vil bli, og alle er selvfølgelig urolige for egen og andres del, i og utenfor havna, uansett hvilke håp og forventninger som rettes mot regjering. Det som er sikkert, er at bedrifter og ansatte både i og utenfor havnene, samt hos kunder og leverandører, er i en uforutsigbar og vanskelig situasjon, og går en utfordrende tid i møte. Det er derfor viktig at alle parter – politikere, myndigheter og offentlige aktører, inklusive havnene, bidrar til å skape så gode og forutsigbare arbeidsbetingelser for bedrifter og ansatte som mulig under de til enhver tid rådende forhold. Oslo Havn vil gjøre sitt beste for å bidra til det, lover Ingvar M. Mathisen.

Ros til ansatte og aktører

Han benytter anledningen til velfortjent ros på tampen av intervjuet – som i disse koronatider har foregått på mail.

– Jeg vil berømme alle våre ansatte, som står på for at havna skal forbli operativ i den ekstraordinære situasjonen vi er inne i. Jeg vil likeså berømme våre kunder i havnen, som har et stort ansvar for å forsyne byen og landet med samfunnskritiske varer, som medisiner, drivstoff og matvarer – så vel som annet gods – til både Oslo og store deler av landet. Våre kunder har også truffet ytterligere tiltak i forhold til å skjerme nøkkelpersoner for besøk, redusere bemanning, bruk av hjemmekontor, intensivere rutiner for vask for å holde samfunnet i gang, avslutter havnedirektøren i Oslo, Ingvar M. Mathisen.

Mer info?

Powered by Labrador CMS