Gründerne bak Siglar er Sigmund Kyvik (t.v) og Geir Olafsen (t.h)
Gründerne bak Siglar er Sigmund Kyvik (t.v) og Geir Olafsen (t.h)

Digital løsning finner grønneste rute

– Vi hjelper befraktere med å identifisere det CO₂-optimale skipet for en spesifikk last og rute, sier gründer i Siglar Carbon, Sigmund Kyvik.

Publisert Sist oppdatert

Siglar (tidligere Freixchange) befraktningsplattform gir oppdatert, nøytral og sammenliknbar informasjon om utslipp fra sjøfarten, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det vi gjør er å gi befraktere mulighet til å se karbonkonsekvensen av ulike fraktavgjørelser. Vi hjelper befraktere med å identifisere det CO₂-optimale skipet for en spesifikk last og rute. Dette forandrer seg kontinuerlig, ut ifra hvilke skip som er tilgjengelige og hvor de befinner seg. Det er store variasjoner i utslippene, og informasjon om disse variasjonene kan bidra til å halvere utslippene på enkelte reiser, sier Sigmund Kyvik.

Siglars løsning skal gjøre det enklere å få oversikt over utslipp fra ulike transportalternativer.
Siglars løsning skal gjøre det enklere å få oversikt over utslipp fra ulike transportalternativer.

For et skip som er lastet med bensin og seiler mellom Europa og USA, kan valget mellom det minst og mest CO₂-effektive alternativet utgjøre en forskjell på rundt 1500 tonn CO₂. Det er like mye CO₂ som 750 gjennomsnittsbiler slipper ut på et år, og det representerer mer enn en halvering av totalutslippet fra turen.

Shippingindustrien har gjennom FN-organet IMO satt som mål å halvere klimautslippene innen 2050. For å nå dette målet er det behov for nye og mer miljøvennlige skip. Samtidig vil ikke det alene løse utfordringene. Befraktere, som er kundene i shipping markedet, spiller også en viktig rolle i å redusere utslipp fra skipsfart.

– Hovedutfordringen for befrakterne er mangelen på oppdatert, åpen og sammenliknbar informasjon om shippingutslipp. Når det gjelder utslipp, fatter de dermed fraktavgjørelser i blinde. Det er denne utfordringen Siglar har tatt tak i, sier Kyvik.

Internasjonal skipsfart er foreløpig ikke omfattet av noen internasjonale reguleringer, men dette er i ferd med å endres. Både IMO og EU arbeider for å få til bindende reguleringer, og i september vedtok EU-parlamentet å inkludere shipping i EU sitt kvotesystem fra 2022. I tillegg lanserte nylig 17 befraktere rammeverket Sea Cargo Charter for måling og rapportering av utslipp fra befraktningsaktiviteter.

– Vi er svært glade for at disse befrakterne nå har blitt enige om en felles måte å rapportere utslipp på. Dette betyr økt etterspørsel etter vår uavhengige rapportering, men det betyr også økt bevissthet rundt befrakternes rolle med tanke på shippingutslipp. Bevissthet og rapportering er de første skrittene på vei mot reelle utslippskutt, sier Kyvik.