Speditører, samlastere og vareeiere • Se her

Speditørskolens «rektor», Claus Haals, tilbyr nå muligheten til å bli den komplette logistikkaktør gjennom kompetansetilbudet, «Landbasert spedisjon». Foto: Per Dagfinn Wolden

Bli en komplett logistikkaktør

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NHO LT lanserer «Landbasert spedisjon» - et nytt og komprimert «firedagers» kompetansetilbud til speditører og befraktere med fokus på frakt av gods på bil og bane.

Speditørskolen

Speditørskolen har eksistert i over 40 år og er landets eneste speditør-utdanning. Skolen har en varighet på ett år og er en kombinasjon av selvstudie, casearbeid og studentsamlinger. Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.

I januar får studentene tilgang til personlig brukerprofil i NHO Logistikk og Transport webbaserte studentportal. I portalen har studentene enkel tilgang til fremdriftsplan, teorimateriale, tester, funksjon for innsending av oppgaver og også praktisk informasjon om samlinger.

Samlingene har tema som grunnleggende spedisjon, transportformer og speditørens rolle og ansvar. Transport-juss, speditørens tollansvar, videregående spedisjon, kunde- og markedsforståelse, samt økonomi i spedisjon er sentrale tema på Speditørskolen.

Studiet avsluttes med repetisjon av teoretisk spedisjon og relevante praktiske øvelser. Samlingen avsluttes med eksamen.

Landbaserte tjenester

- Allerede i mars tester vi dette nye kompetanseproduktet og derfor kort påmeldingsfrist. Det er et direkte svar på bransjens ønske om et fokusert tilbud for speditører med bare landbaserte transporttjenester, eller til spesialiserte bilspeditører og - befraktere hos større samlastere. For øvrig er utdanningen høyst relevant også for vareeiere som ønsker om å øke sin interne kompetanse innen landtransport.

Det sier Claus Haals, NHO Logistikk og Transports (NHO LT) leder for kompetanseutvikling og dermed «rektor» for Speditørskolen.

Han forteller, at selv om alle i bransjen synes enige om at den allsidige speditørens kompetanse bør dekke kombinerte transporter på tvers av alle transportformer, så tillater dagens bemanningssituasjon ofte ikke det fraværet fra jobben som kreves av Speditørskolens komplette pensum over fire samlinger.

Solid kompetansepåfyll

- Og derfor, sier Haals, - har vi senket terskelen til et solid kompetansepåfyll, med fokus på bil/bane. Vi har laget en komprimert «pakke» som reduserer speditørens fravær fra produksjonen.

- Fokusert og komprimert sier du. Hva er da innholdet i denne «pakken»?

- Utdanningen er satt sammen slik at den dekker akkurat den kunnskap og de ferdigheter som er kritiske for tilrettelegging og gjennomføring av korrekt, sikker og ikke minst lønnsom fremføring av gods på vei og bane. I tillegg omfattes NSAB 2015, relevante lover og myndighetskrav, farlig gods, ordrens økonomi og lønnsomhet, samt tollprosesser.

Matnyttig

- Men hvordan er det mulig å dekke så mye fag på fire dager?

- Forklaringen er at selv om det bare er fire dagers samling og fravær fra kontoret, så er omfanget av den samlede innsatsen større. Utdanningen krever nemlig god forberedelse og en avsluttende hjemme-case med evaluering og vitnemål. I flere av fagene er mye av det teoretiske grunnlaget etablert før samlingen, f.eks. via nettkurs eller digital undervisning på Zoom. Dette innebærer at det på samlingene i hovedsak fokuseres på casearbeid og bygging av matnyttige ferdigheter, understreker Haals.

Snakk samme språk

Speditørskolens trainee-kull 2019-2020.

- Det sies at utdanningen er relevant, ikke bare for speditører, men også for vareeiere?

- Ja, absolutt. Vareeiere med betydelige transportbudsjetter har innsett at intern speditørkompetanse forbedrer deres dialog med sine speditører og samlastere. Å snakke samme språk øker mulighetene for å samarbeide om optimering av inngående og utgående vareflyt, sier Haals.

- Når lanserer dere dette tilbudet, Haals?

- Vi har i år gjort denne utdanningen sammenfallende med Speditørskolens samling 1 som gjennomføres 15. til 18. mars, altså ganske snart. Derfor haster det med påmelding og oppstart av forberedelsene. Opplysning om, og påmelding til, utdanningen finnes på våre hjemmesider. I tilfelle mange påmeldinger må vi prioritere deltakere som tar hele Speditørskolen. Så det er bare, «løp og kjøp», avslutter Haals.

Powered by Labrador CMS