Representanter for den nye generasjonen speditører. Trainee-kullet 2019/2020.
Representanter for den nye generasjonen speditører. Trainee-kullet 2019/2020.

Den nye generasjonen speditører

En ny generasjon speditører vokser frem. Kompetente ungdommer med kunnskap og praktiske ferdigheter skal ivareta og videreutvikle en bransje med økende digitalisering og automatisering.

Publisert

– Evne til effektivt samspill med kunder, partnere og kolleger er en av morgendagens mest kritiske konkurranseparametere. Her er ungdommen i forkant.

Det fremhever Claus Haals, leder av Kompetanse i NHO LT og Speditørskolens rektor.

Ungdommene Haals snakker om er trainees som får en unik utdanning på et tidlig tidspunkt i karrieren.

- Det er vel bare å konstatere at trainees får en utdanning som svært få i bransjen har på et så tidlig tidspunkt i karrieren. Samarbeidet med NAV er derfor en vinn-vinn-situasjon, understreker Haals.

– Dette må du fortelle mer om.

- 2019 er en milepæl. I november avsluttes det første kullet i det nye trainee-programmet med eksamen på Speditørskolen. Alle trainees har da fått «full pakke» hva angår NHO LTs kompetansetilbud. Traineesene kan nå se frem til fast ansettelse i sine vertsbedrifter som start på en spennende karriere, sier kompetanselederen.

Svært omfattende

– Hva omfatter Traineeprogrammet?

– Det er svært omfattende. I løpet av to år har deltakerne åtte fagsamlinger med over 30 undervisningsdager. Dette inkluderer flaggskipene i vårt utdanningsprogram, Tollbehandling og Speditørskolen.

I tillegg til spedisjonsfaglig kompetanse inkluderer traineeprogrammet betydelig fokus på kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon og samspill, såkalte «soft skills».

- I en tid med økende digitalisering og automatisering vil evne til effektivt samspill med kunder, partnere og kolleger bli en av morgendagens mest kritiske konkurranseparametere. Her er trainees med andre ord i forkant, fremhever Haals.

– Men alt dette krever vel nærkontakt med bedrifter og bransjeaktører?

- I dag er det ca. 20 vertsbedrifter som ønsker kandidater til 2020-2021-kullet med oppstart rundt årsskiftet. NAV bidrar i samarbeidet med en økonomisk pakke. Dette er attraktivt for vertsbedriften som bidrar med en ekstra innsats for kandidaten i starten av programmet, sett i lys av den medarbeideren og speditørkompetansen som bedriften sitter igjen med etter to år, sier Haals som understreker en svært positiv holdning til trainee-programmet hos vertsbedriftene. 

NHO LTs kompetanseleder Claus Haals tar stadig nye steg for Speditørskolen og rekrutteringen til bransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden
NHO LTs kompetanseleder Claus Haals tar stadig nye steg for Speditørskolen og rekrutteringen til bransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden

En unik mulighet

– Hvorfor det, tror du?

- Dette er en unik mulighet for hjelp til selvhjelp: Gi en ungdom en sjans for å vise at de kan når de får muligheten; støtt dem i læreprosessen, og bli støttet av NAV for innsatsen. Vertsbedriftens belønning etter to år er en motivert person med den beste speditørutdanningen i landet, sier Haals og avslutter med følgende: - NHO LTs nye 2-årige program for speditør-trainees forsetter suksessen med stor oppslutning for 3. året på rad. Det er stor interesse for kullet 2020-2021, og det er få ledige plasser igjen.

Trainee-programmet er åpent for både vertsbedriftenes egne kandidater og kandidater fra den nasjonale samarbeidsavtalen med NAV.

Powered by Labrador CMS