Elektrifiseringen av varebilene henger langt, langt etter personbilene. ─ Uten elektrifisering av de mange nyttekjøretøyene, får vi ikke kuttet nødvendige utslipp, mener Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen vil avlyse 2025-målet for elvarebiler

Elbilforeningen vil avlyse 2025-målet for elvarebiler 7.2.2024 14:04:49 | Norsk elbilforening ─ Vi har ikke nubbesjanse til å nå målet på 100 prosent lette elektriske varebiler i nybilsalget i 2025, mener Christina Bu.

Publisert

Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening, og foreningen foreslår nå å gi opp dagens klimamål for varebiler og heller forplikte seg til et faktisk er mulig å oppnå. 

I 2023 var andelen lette elektriske varebiler solgt i Norge på under 29 prosent. 

– Det kan virke som politikerne glemmer varebilene, sier Christina Bu som har mange forslag til tiltak for å få flere elektriske varebiler på veiene.

Elbilforeningen foreslår å fremskynde klimamålet for de tyngre varebilene. Her er Stortingets mål at de skal være utslippsfrie innen 2030. Et nytt klimamål bør gjelde alle nye varebiler, både tunge og lette, og nybilsalget for disse nyttekjøretøyene bør være utslippsfritt i 2027, mener foreningen.

I den norske bilparken er så mye som 15 prosent varebiler, men de står for hele 27 prosent av CO₂-utslippene. Utslippene har gått jevnt oppover. Det dreier seg om rundt en halv million varebiler.

Ønsket og rådet Elbilforeningen gir Stortinget, er altså å slå sammen klimamålene for lette og tunge varebiler og sette et totalmål for elvarebiler til 2027.

– Det kan bli krevende å nå dette målet også, sier Bu, men det er viktig. Uten elektrifisering av de mange nyttekjøretøyene, får vi ikke kuttet nødvendige utslipp.

– Stortinget bør vedta det nye klimamålet for varebiler når de behandler Nasjonal transportplan til våren. Og så må de skynde seg å få på plass virkemidler som sikrer at det lønner seg for bedriftene å velge utslippsfritt, sier Bu.

Powered by Labrador CMS