NYE INCOTERMS®-REGLER FRA 2020:

LANG ERFARING: Christian J. Lien jobber tildaglig med forsikring, men har jobbet medIncoterms siden 1992.

- Kunnskap er makt

DETTE MÅ DU VITE: - Nordmenn har dessverre en litt lemfeldig holdning til kontrakter. Med Incoterms er du i alle fall nesten i mål, sier Christian J. Lien, som representerer Norge når de nye klausulene for internasjonal handel nå revideres frem mot 2020.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Christian J. Lien er sammen med Olav Hermansen, Maria Auli og Arild Larsen den norske revisjonskomiteen. De er nå i sluttfasen i arbeidet med revisjonen av de nye Incoterms 2020 som skal trer i kraft 1.1.2020. Dagens regelverk er fra 2010, og Incoterms har siden 1980 blitt revidert hvert tiende år.

Incoterms er noe alle som driver med internasjonal handel må kjenne til, og regulerer det rettslige leveringspunktet inkludert ansvar/risikoovergang, kostnadsfordeling, valg av transport(middel) samt eksport- og importformaliteter mellom selger og kjøper av handelsvarer.

Incoterms 2010 består av 11 ulike leveringsbetingelser som regulerer om det er kjøper eller selger som har ansvaret for disse ulike delene i salgs- og leveringsprosessen. I  stedet for at man utarbeider en lang og omfattende kontrakt mellom handelspartnerne hver gang, velges en av de forhåndsdefinerte Incoterms-klausulene.

SAMARBEID: Incoterms 2010 drafting group samlet i Bejing. Fra venstre Christian J. Lien, Norge, Ercüment Erdem, Tyrkia, David Lowe, UK og Christoff M. Radtke, Frankrike.

Se nederst for oversikt over de 11 reglene eller klikk her.

Alle språk

En av de store fordelene er at disse klausulene er like over hele verden og regelverket finnes på alle språk. Dermed kan mange misforståelser, uenigheter og krangler unngås.

Christian J. Lien har siden 1992 vært medlem i ICCs Commission on Commercial
Law and Practices som er ansvarlig for Incoterms. Men selv om det er viktig å kjenne
de ulike klausulene og betydningen av dem forteller Lien til Moderne Transport at det er forbausende mange (nordmenn), som ikke er like flinke til det.

- Det er veldig varierende kunnskapsnivå og det er overraskende at mange, også i store bedrifter, har liten kunnskap om Incoterms, sier Lien.

Han har siden 1992 holdt over 1000 kurs innen Incoterms og hans erfaring er at i
Norge er vi tradisjonelt ikke så veldig nøye med kontrakter. Internasjonalt er det «compliance» og dokumentasjon som gjelder.

TOLL: Tollprosedyrer varierer fra land til land, det bør du tenke på før du påtar deg å fortolle varer du eksporterer.

Kan bli dyrt

- «Utlendinger» bruker kontrakter for alt de er verdt for å oppnå kommersielle fordeler, sier Lien, og nevner to eksempler som har kostet norske eksportbedrifter mye penger:

En norsk turbinprodusent hadde blitt forelagt og akseptert en Incoterms som påla ham å ta kostnaden med transporten helt frem til et anleggsted oppe i de spanske fjellene. Problemet var at ved levering oppdaget man at det ikke var kjørbar vei helt frem, så det norske selskapets måtte bygge to kilometer med bilvei i Spania for å oppfylle leveringsbetingelsene.

- Det andre eksempelet gjaldt levering på kai av noe tunggods i Sør Korea. Problemet var at hverken skipet eller den aktuelle kaien hadde kraner. Konsekvensene var at den norske eksportøren måtte chartre og betale for et kranskip for å få losset varene og få oppfylt den avtalte leveringsbetingelsen. Denne kostnaden ble formidabel, sier Lien.

Incoterms revideres som nevnt hvert tiende år for å fange opp utviklingen i  internasjonal handel og nye trender og teknologier som setter nye krav til logistikken.

Kan påvirke

Det arbeides som nevnt akkurat nå med de nye reglene som skal gjelde fra 2020.  Høringsrunde nr 2 av i alt 3 er nettopp gjennomført. I løpet av 2018 vil den siste av høringsrundene finne sted og Lien oppfordrer brukere av Incoterms til å ta kontakt med tanke på eventuelt innspill i forbindelse medrevisjonen.

Lien, som til daglig er partner i forsikringsselskapet Fender Marine, håper at det
kan bli et økt fokus på Incoterms i Norge i forbindelse med den kommende revisjonen slik at norske bedrifter ikke pådrar seg unødvendige problemer eller kostnader.

- Hver gang en ny versjon kommer våkner folk. Da er det mange som melder seg på kurs, men dette er jo noe som brukes hele tiden og som man bør kjenne godt til, både i import og eksportbedrifter, sier han.

Men Incoterms brukes ikke bare internasjonalt, selv om det var opphavet til de første Incoterms i 1936. I dagens norske Kjøpslov som kom i 1988, fjernet lovgiverne de gamle leveringsbetingelsene uten å erstatte dem med nye. Tanken var at hvorfor skal Kjøpsloven definere leveringsbetingelser når Incoterms finnes og gjør dette på en så praktisk og også verdensomspennende måte. Derfor brukes Incoterms tusenvis av ganger hver dag - også for kjøp og salg av handelsvarer internt i Norge.

 

Holder kurs

I Norge arrangerer ICC Norge jevnlige kurs, både åpne og bedriftsinterne. Forespørsel om kurs eller innspill i forbindelse med Incoterms kan derfor rettes til kursholder Christian J. Lien, se:

www.inco.guru eller via mail: cjlien@cjlien.no alternativt ICC Norge v/Generalsekretær Lisbeth Kaarem: post@iccnorge.no

Powered by Labrador CMS