Sjøfrakt er hardt rammet om dagen, forteller Christian Flatum, direktør for sjøfrakt i Schenker Norge.
Sjøfrakt er hardt rammet om dagen, forteller Christian Flatum, direktør for sjøfrakt i Schenker Norge.

Det stormer i sjøfraktmarkedet

Knappheten på kapasitet har medført en nær 300% økning i fraktkostnadene. Vi har en ytterligere økning i vente i januar og februar.

Publisert

- Det stormer i sjøfraktmarkedet for tiden. Kapasitetsmangel gir skyhøye rater, og handelsnæringen og forbrukere rammes hardt. Sjøfrakt er hardt rammet om dagen, forteller Christian Flatum, direktør for sjøfrakt i Schenker Norge.

Han understreker at det har vært en dramatisk utvikling i kapasitetssituasjonen for sjøfrakt.

- De siste måneders høyst unormale omstendigheter har skapt en stor ubalanse i tilgjengelige lasteenheter for sjøfrakt. Dette skaper store problemer for næringslivet i tiden fremover, og ikke minst alle forbrukere som må grave dypere i lommeboken når vårhandelen starter om noen måneder, hvis de finner det de leter etter, sier Flatum.

Han påpeker at dette er høyst unormalt, og mange bedrifter fortviler over høye frakter og at man i verste fall ikke får hjem varer til butikkhyllene når sesongen starter.

- Her vil det nok også bli tilsvarende situasjon i nettbutikkene, sier Flatum.

Selv om man skulle velge å ta disse økte kostnadene er det heller ikke sikkert man får plass på båtene, da det er rift om plassene, og den knappe tilgangen gjør det hele lite forutsigbart.

Mye av det som fraktes på sjø er varer med relativ lav verdi, og for en del bedrifter har vi nå nok kommet til et punkt hvor man sterkt vurderer å avvente en del transport via sjøveien.

Ifølge Flatum vil det resultere i at en del sesongvarer for vårsesongen 2021 ikke blir å finne i butikk. Det skulle nå vært store mengder hagemøbler og produkter til hus og hjem, i sjøen nå, men her ser vi at man avventer. Det som også vil skje, er at vi nok vil registrere en prisøkning der man har valgt å hente hjem varer under disse omstendighetene. Innenfor frakt av biler fra Asia kan det fort slå ut ganske betydelig på nybilprisene.

Christian Flatum tror at denne situasjonen også vil føre til at man i større grad vil gjøre innkjøp i Europa, men også det vil nok påvirke prisnivået oppover og gjøre et ekstra innhugg i kjøpers lommebok. Regjeringen har gitt noen avgiftslettelser i Statsbudsjettet, men det monner lite i denne situasjonen. Det er fare for at bedrifter som nå ikke har økonomi til å handle under disse forholdene kan få problemer med å opprettholde driften. Store internasjonale selskaper med finansielle muskler takler dette, men mindre selskaper står i fare for å bukke under.

- Utsiktene innen sjøfraktområdet vil på kort og mellomkort sikt være preget av disse utfordringene. Det tar naturlig nok noe tid å bygge opp normalkapasitet når pandemien gradvis ebber ut, så dette vil nok prege store deler av 2021, sier Flatum.