Schenkers fly-charter er et viktig bidrag til godstilførselen i en korona-krise.
Schenkers fly-charter er et viktig bidrag til godstilførselen i en korona-krise.

Schenker med charterfly i korona-krisen

På Oslo Lufthavn Gardermoen lander det nå kun carterfly med gods, samt innenlands passasjerflygninger.

Publisert

Schenker fortsetter med egne charterfly fra Asia.

- Her er det mye kapasitet for blant annet medisinsk utstyr, forteller salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland i Schenker AS og understreker at selskapet har solid kompetanse på global fly-charter. 

Setter inn ekstra fraktefly

UK & Irland vil fra mandag 16. mars være omfattet av reiserestriksjoner til USA.

65% av cargo kapasiteten til USA fra Europa er basert på passasjerfly, hvilket skaper et press på kapasitet fremover.

Schenker setter i den forbindelse inn ekstra ukentlige fraktefly i selskapets nettverk som skal fly rundtur til og fra USA allerede fra torsdag 19 mars.

Salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland i Schenker AS er ved godt mot i en verden i korona-krise. Foto: Per Dagfinn Wolden
Salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland i Schenker AS er ved godt mot i en verden i korona-krise. Foto: Per Dagfinn Wolden

Håndterer korona-krisen

Det globale transport- og logistikkselskapets verdensomspennende nettverk med skreddersydde charterløsninger er godt rustet til å håndtere en korona-krise.

- Vår flyfrakt inngår i et globalt nettverk med svært avanserte logistikkløsninger for transportbehovene som dukker opp, også i en verden med korona-smitte. Vi transporterer overalt i verden. Uansett hvor godset skal og når det skal lande, forteller Stangeland.

Han understreker viktigheten av å koordinere godstransporten og holde ting i bevegelse i situasjonen vi er inne i.

Force Majeure

Men så understreker Schenkers salgs- og markedsdirektør følgende:

- Covid-19 pandemien og myndighetenes tiltak utgjør en force majeure situasjon for vår virksomhet. Situasjonen begrenser muligheten til å drifte normalt. Omfanget av driftsforstyrrelser er uoversiktlig og i rask endring. – Derfor, understreker Stangeland – tilstreber vi oss å holde virksomheten i gang så langt som mulig, men forsinkelser og avvik vil forekomme.

På bakgrunn av Covid-19 viruset innfører Schenker fra og med 15. mars flere alternative måter å kvittere for mottak av gods.

I de tilfeller der kunder ikke ønsker å signere på håndterminal vil sjåførene så langt det er mulig å ha med fysiske dokumenter for kundens signatur.

Kunder som ikke vil signere på håndterminal eller et fysisk dokument frasier seg ved å motta varene retten til å reklamere for manko eller skader på godset. Dette gjelder inntil videre.