Erik Røhne står bak en heftig snuoperasjon hvor CargoNet tjener penger igjen. I 2019 leverte selskapet den beste punktlighet noensinne.

Redningsmann for skinnegodset

Han elsker utfordringer, mannen som har klart å snu millionsluket CargoNet til et plussforetak. Godsoperatøren på skinner begynner å ligne et lønnsomt transportselskap med høy leveransekvalitet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter en heftig snuoperasjon tjener CargoNet penger igjen. I 2019 leverte selskapet den beste punktlighet noensinne. Lønnsomheten har snudd fra 60 mill. kroner minus til et positivt resultat i fjor.

Selv om den norske godsoperatøren på skinner ikke er helt friskmeldt ser fremtiden lys ut igjen, etter en tid med blodrøde regnskapstall og i fare for å måtte avvikles.

I 2018 var krisen i landets største fraktoperatør på jernbane et faktum og måtte kutte femten prosent av antallet tog i uka. Godsselskapet var i en svært alvorlig situasjon med et underskudd på 60 millioner kroner. CargoNet-sjef Erik Røhne måtte konstatere at morselskapet NSB ikke lenger kan subsidiere godsselskapet år etter år.

For å unngå en omfattende nedlegging av godsruter, så han ingen annen mulighet enn at staten må stille opp med en livbøye – rettere sagt en miljøstøtte til næringen på anslagsvis 150-200 millioner kroner i året. Dette blant annet for å kompensere for at godstransportørene på vei er blitt mer konkurransedyktig.

- Du ga selskapet to år å leve. Det måtte iverksettes strakstiltak. Kritikkene haglet over både fremføringstid og manglende forutsigbarhet. Schenker raste over skinnegods-kollaps og krevde millionerstatning. Hva har skjedd siden?

- Vi måtte gå gjennom alle driftsoppleggene våre og alle delene av virksomheten for å finne lønnsomhetsforbedringer. Vi kuttet de aktivitetene vi tapte penger på, og vi måtte gjøre nødvendige justeringer i priser og betingelser. Vi styrket også måten vi planlegger og styrer driftsutfordringene vi har i vår vinterproduksjon. Det var nødvendig for å opprettholde tilliten hos våre kunder.

– Du har snudd et minusresultat på 60 mill. kroner i 2018 til pluss. Hva er nøkkelen?

- Ledelsen i CargoNet har vært samlet om et felles mål for å finne en vei ut av mange år med negative resultater. Vi har vært opptatt av å opprettholde topplinjen og fokus på videre vekst, samtidig som vi har effektivisert og redusert bemanningen med 10-15 prosent. Miljøstøtteordningen for gods på bane har også bidratt til det positive resultatet i 2019.

– Hva er situasjonen for CargoNet i dag?

- Vi opplever at alle aspekter av forretningen går vesentlig bedre. Vi har god leveransekvalitet med tidenes høyeste punktlighet. Vi opplever at kundene i større grad enn for bare 1-2 år siden etterspør togløsninger på grunn av bærekraft. Stemningen blant våre ansatte blir også bedre når selskapet går bedre. Vi har et positivt syn på utviklingen fremover.

Erik Røhne, med null erfaring fra transportbransjen da han begynte i NSB/Vy for syv år siden, har fått føle på kroppen en både krevende og utfordrende bransje.

Sine 15 første yrkesaktive år var Røhne konsulent med forskjellige kunder i ulike bransjer, hovedsakelig med strategi og ulike forbedringsprosjekter.

I NSB/Vy har han jobbet med strategi- og forretningsutvikling på tvers av konsernets forretningsområder.

- Du har et stort engasjement. Hva er drivkraften?

– Jeg liker store utfordringer og har et sterkt ønske om å få til noe. Det er også en stor tilfredsstillelse å jobbe sammen med andre som ønsker å lykkes, og som er villige til å gi mye for å levere.

- Du har opplevd en rivende utvikling. Hva har vært mest framtredende?

– Jeg vil fremheve tre ting: Vi har tatt vanskelige valg som har vært krevende å gjennomføre, men som har gitt betydelige lønnsomhetsforbedringer. Vi har forbedret planleggingen og styringen av produksjonen vår, og som har gitt bedre leveransekvalitet. Vi har fått bedre forståelse for, og gehør for bedre politiske rammebetingelser for gods på bane.

- Hva gjør du som er riktig for å stå imot trykket og konkurransen i bransjen?

- Jeg tror på det å jobbe strukturert og analytisk for å finne de riktige svarene og ta de gode beslutningene. Jeg tror det også er viktig å balansere kortsiktige utfordringer og det å jobbe strategisk og langsiktig. Det er lett i denne bransjen å fokusere på kortsiktige utfordring, de er det mange av. Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

- Hva er realistiske mål?

- Fortsetter vi å jobbe godt fremover mener jeg at vi skal ha en situasjon i 2022 hvor vi har en betydelig høyere omsetning enn i dag, og samtidig ha en lønnsomhet som tilfredsstiller avkastningskravet vårt.

- Hva er førsteprioritet nå?

- Det er å få en stabil og god lønnsomhet. Det skal vi få til med fortsatt høy leveransekvalitet til våre kunder, vekst i omsetning og fortsatt fokus på kostnadseffektivisering.

- Hva er dine sterkeste sider?

- Jeg tror jeg er ganske analytisk og strukturert, og jeg tror jeg er flink til å identifisere hvor skoen trykker og hva som er de viktigste forbedringsområdene i en virksomhet. Vi har veldig mange flinke og dedikerte ansatte i CargoNet, og alle deler av virksomheten er viktig for å levere det kundene forventer av oss. De sterkeste ressursene er uten tvil alle medarbeiderne i selskapet.

- Har du et forbilde som leder – i så fall hvem og hvorfor?

- Geir Isaksen har som konsernsjef i Vy vært min leder i flere år. Jeg har lært veldig mye av han, og bruker mye av denne lærdommen i min nåværende jobb. For øvrig tror jeg ikke så mye på å få inspirasjon av offentlig kjente ledere som jeg ikke kjenner personlig.

- Hvordan tenker du når du ansetter folk?

- Jeg er opptatt av at de jeg ansetter viser at de vil noe, at de klarer å levere. Dessuten er teambygging av mennesker som går i samme retning særdeles viktig, forteller Erik Røhne med stor fremtidstro for skinnegodset.

Powered by Labrador CMS