STORT SPENN: Melbye har varer i en lang rekke størrelser. Fra store master til små dupeditter. Her står innkjøpssjefKate Grønberg Lyngdal foran utstyr til høyspentmaster.

- Cargo Club gir oss trygghet

TRENGTE HJELP: Innkjøpssjef Kate Grønberg Lyngdal i Melbye erkjente at hun ikke kunne klare å ha oversikt over de variable og forvirrende transportprisene. Cargo Club fra Norwegian Logistics ble løsningen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med en totalomsetning oppunder en halv milliard og rundt 80 ansatte fordelt mellom Norge og Sverige, er Melbye et solid selskap, men i kampen om gode priser på frakt og ikke minst muligheten til å få noen særlig oversikt over markedet var man likevel en liten aktør.

- Jeg fikk aldri tid til å analysere frakt på en god måte. Det var min dårlige samvittighet og jeg fant ut at noe måtte gjøres, sier Grønberg Lyngdal til Moderne Transport mens hun viser oss rundt på Melbyes lager på Skedsmokorset.

Resultater skapes sammen med andre

Løsningen fant hun hos Norwegian Logistics’ (NOL) nylig etablerte konsept Cargo Club. Tanken bak Cargo Club er å forvalte mindre og mellomstore vareeiere sin samlede import- eller eksportvolumer på sjø og fly ned i færre, bedre og riktigere avtaler.

HAR KUNNSKAPEN: Norwegian Logistics tar seg av kundenes logistikk. Fra venstre salgs- og markedssjef Mari Låtun, logistikkrådgiver Jarle Dahle og administrerende direktør Trond Iversen.

- Ved at mange parter da direkte og indirekte samhandler med en nøytral og uhildet part i midten så skapes det muligheter for hver enkelt kunde og for helheten samlet til å effektivisere og jobbe smartere. Det blir tryggere for kundene, gir bedre plassering i fraktmarkedene gjennom større transportkjøp, reduserer egen risiko fra å være feil plassert i markedet og frigjør tid for kundene, forklarer Jarle Dahle, logistikkrådgiver i NOL.

Gjennom Cargo Club og NOL har Melbye i Norge og Sverige samlet seg om samme transportører og det gir muligheter for å koordinere transporter på tvers av land uten at avdelingene selv må koordinere seg imellom. På sjøfrakt har Melbye samkjørt sendinger til både Norge og Sverige, og dermed redusert kostnadene. Samtidig er det laget regler overfor leverandørene og transportørene om å samle gods og sende færre sendinger dersom det er mer kostnadseffektivt og passer i tid. I tillegg skapes det muligheter for å samlaste også annet gods som skal fra det samme området til det samme området.

- Spesielt på sjøfrakt fra Asia er prisene svært volatile, og det er vanskelig for små og mellomstore vareeiere å holde seg oppdatert og ha nok kompetanse og egen markedsstyrke til å sikre seg en god og rett pris på frakten, sier administrerende direktør i Norwegian Logistics, Trond Iversen til MT.

Trygghet

For Kate Grønberg Lyngdal i Melbye betyr Cargo Club både innspart tid og sparte utgifter, siden oppstarten av samarbeidet vinteren 2016.

- Vi har en trygghet i at vi har de riktige prisene. Og vi har større fokus fra transportørene. Vi får hjelp og svar og gode statistikker. Det gir meg et godt overblikk og kontroll, sier Grønberg Lyngdal.

Melbye på Skedsmokorset. Melbye på Skedsmokorset. Kate Edel Grønberg Lyngdal, innkjøpssjef.

- Det er flere aspekter her. Det er viktig at vi ikke får noe merarbeid, at det er enklere, og at vi får noe igjen på bunnlinja og at vi blir godt ivaretatt. Er det noe jeg trenger hjelp til kan jeg sende det over til NOL. Jeg treger ikke bruke tid på det annet enn å vurdere svaret som kommer tilbake, legger hun til.

Sparte penger kommer også Melbyes kunder til gode.

- Vi har klart å holde prisene nede overfor våre kunder på transport. Det er en viktig faktor, sier Grønberg Lyngdal.

Kompetansen til logistikkrådgiver Jarle Dahle får man ta del av når man er me di Cargo Club.

Melbye har i tillegg til Cargo Club-konseptet også lagt alle sine transportkjøpt til NOL, også bil inn og bil ut. Det gir ytterligere besparelser.

Modent marked

Hos NOL har man god tro på at Cargo Club vil vokse som konsept i tiden framover, og at markedet i Norge nå endelig er modent for en slik tjeneste.

- Samhandling er i tiden og nå mulig å få til! NOL representerer vareeiersiden og har kun interesse av å skape muligheter for vareeiere. Vårt konsept er basert på at hvis kunden gjennom våre konsepter opplever en enklere hverdag, får trygghet i fraktmarkedene, økt fokus fra sine transportører og i tillegg får redusert både egen tidsbruk og kostnader så er mye av verdien på plass. Våre egne økonomiske resultater er kun skapt gjennom å levere merverdi og besparelser til kundene, påpeker Jarle Dahle.

- Bruke «best practice»

Salgs-og markedssjef Mari Låtun i Norwegian Logistics

Selv om Cargo Club konseptet primært er tilpasset sjø- og flytransport-kjøpere, så er NOL-tankesettet at samhandling dreier seg om så mye mer til stede.

- Det dreier seg om å gjenbruke «best practice», utnytte teknologi, evne til læring, «større sammen»-tanker, forståelse av markeder, dele kunnskap og det at vi hver eneste dag representerer fraktkjøpere i ulike markeder og ser og lærer av de daglige utfordringene og mulighetene. Det er ikke alltid slik at én sending pluss én sending er lik én større sending om to kunder samarbeider, men hva hvis tre, fire, fem eller 50 kunder indirekte samarbeider gjennom en uhildet dirigent, reflekterer Dahle og svarer selv:

- Våre kunders samlede omfang kjører i dag hundrevis av kubikkmeter på vei hver eneste dag som skal samme vei, men på forskjellige lastebiler og ut i nasjonal distribusjon og ned på enkeltordre så er effekten med å sende 4 bildekk, 2 stiger, 1 takrenne og 10 sko sammen vanskeligere å samarbeide om, men hvis vi fortsetter å jobbe med og for hverandre så skjer det noe. Våre 15 år i bransjen er et eksempel på at alt er mulig.

Nøytrale

Cargo Club er en tjeneste for små og mellomstore kjøpere av sjø- og flytransport som ønsker å oppnå trygghet om gode betingelser og større forutsigbarhet, gjennom å tilføre sine volumer inn i større avtaler, sier (fra venstre) logistikkrådgiver Jarle Dahle, markedssjef Mari Låtun og administrerende direktør Trond Iversen.

At Norwegian Logistics ikke har knyttet seg til bindende avtaler med transportører, gjør at de står helt fritt, påpeker markedssjef Mari Låtun.

- Nøytraliteten muliggjør en rolle der vi kan velge den beste løsningen for kunden. Vi har ingen kickback fra transportørene og står helt fritt i markedet, sier hun.

Cargo Club er kanskje det tydeligste konseptet blant Norwegian Logistics produkter, men er bare et av mange selskapet kan tilby fra sine kontorer i toppetasjen på Helsfyr Atrium.

- Vi har produkter som passer alle typer kunder i ulike størrelser og transportbehov, avslutter Låtun.

Powered by Labrador CMS