Bestikkelses-bot til norsk rederi

Bestikkelser i Bahrain førte til bot på 20 millioner kroner fra Økokrim.

Publisert Sist oppdatert

Økokrim har utstedt et forelegg på 20 millioner kroner til det norske rederiet Cabu Chartering for bestikkelser i Bahrain.

Rederiet er indirekte eid av Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness som er konsernspiss i rederiet Torvald Klaveness.

Forhold fra 2003

Det straffbare forholdet gjelder bestikkelse av høytstående beslutningstaker i Bahrain i perioden juli 2003 - mars 2004. Bestikkelsene ble foretatt i forbindelse med en fraktavtale rederiet hadde med Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) om frakt av alumina (råstoff til aluminiumsproduksjon) fra Australia til Bahrain. Alba var den gang eid 77 prosent av staten Bahrain, skriver Økokrim i en pressemelding.

Rederiet har vedtatt forelegget.

- Boten er knyttet til forhold som er mer enn ti år gamle, og basert på at rederiet etter Økokrims mening ikke rettet seg etter nye korrupsjonslovgivning innført i 2003, sier selskapets advokat Bjørn Stordrange.

Varslet selv Økokrim

Selskapet skal på eget initiativ har påpekt forholde for Økokrim i 2010, og satte samtidig i gang en omfattende intern gransking. Dokumentene fra den interne granskingen har blitt gjort tilgjengelig for Økokrim.

- Dette er en sak Klaveness gjerne skulle vært foruten, og selskapet er glad for at saken nå er avsluttet, sier Stordrange.

At rederiet har samarbeidet godt med etterforskerne, har gjort at størrelsen på boten er blitt lavere enn den ellers ville blitt, bekrefter Økokrim.