EU-parlamentariker og medlem av Europaparlamentet, Jörgen Warborn (M) oppfordrer på det sterkeste politiske myndigheter til å bryte ned meningsløse handelsbarrierer.

- Stopp et meningsløst tollbyråkrati

- Dette helt meningsløse byråkratiet bør svenske og norske politikere samles for å løse.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier EU-parlamentariker og medlem av Europaparlamentet, Jörgen Warborn (M).

I en artikkel i Bohusläningen oppfordrer han på det sterkeste politiske myndigheter til å bryte ned handelsbarrierer.

Det er som EU-parlamentariker og medlem av Europaparlamentet Warborn gjør dette utspillet.

Som medlem i Europaparlamentets handelsutvalg er han ansvarlig for handelsforbindelser med Norge, Sveits og Island.

– Et meningsløst hinder

- Mange tror at grensen mellom Sverige og Norge bare er en linje på kartet. Dessverre, for mange eiere av små bedrifter, er det noe mye mer komplisert enn det. Toll, moms og meningsløst byråkrati hindrer svenske småbedrifter i å bryte nytt terreng på den andre siden av norskegrensen og komme inn på det norske markedet.

Han vil rive ned barrierene for handel med Norge.

- Norge er det landet vi har mest utveksling med, og når det kommer til handel, er de Sveriges nest viktigste samarbeidspartner, sier EU-parlamentarikeren som understreker følgende:

- Sverige eksporterer mer til Norge enn til Kina, Russland, Brasil og India til sammen. Det sier mye om viktigheten av forholdet vårt. Til tross for dette er Norge et av landene som de fleste gründere fremhever som vanskeligst å drive forretning i.

Warborn viser til en undersøkelse av svensk-norsk handel. Her var "treg tollhåndtering" og "komplisert dokumentasjon" de mest fremtredende svarene fra respondentene (selskapene).

- Selvfølgelig er tidkrevende papirarbeid en spesielt tung belastning for små bedriftseiere som ikke har råd til godt betalte advokater, skriver Warborn.

Ifølge EU-parlamentarikeren er det småbedriftseiere, svenske bønder og matprodusenter, som er mest berørt av reguleringssvikt, og i mange tilfeller utelukket fra det norske markedet.

- Deres produkter er i mange tilfeller høye tollsatser og må organiseres i kompliserte importkvoter. Dette gjør det tilnærmet umulig for mange svenske produsenter å komme inn i det norske markedet, hevder Warborn.

Avgiftsproblem

Et annet problem han trekker fram for mange selskaper er betaling av merverdiavgift for utstyr og materialer som importeres til Norge. Dette skjer vanligvis ved kontantbetaling selv om materialene returneres til Sverige.

- Det største grensehinderet er mangel på kunnskap og informasjon, sier tollgründer og eier av Tollkonsult, Grete Johanne Koht Astad.

Ifølge Warborn må for eksempel et snekkerfirma som passerer grensen inn til Norge for en jobb, beregne verdien av firmabilen full av verktøy og materiell og betale merverdiavgift for disse i tollen. Det kan beløpe seg til titusener av kroner, betydelige merkostnader for en gründer og liten bedriftseier.

- Mangler kunnskap 

- Det største grensehinderet er mangel på kunnskap og informasjon. Det er min påstand etter mange års arbeid på tollområdet, sier tollgründer og eier av Tollkonsult, Grete Johanne Koht Astad, i en kommentar til Warborns utspill.

Hun understreker også at dette er et prioritert område innen Nordisk Ministerråd, og hvor det jobbes med dette på regionalt, nasjonalt og nordisk nivå.

Grensehindringer

Ifølge Koht Astad handler prosessen med å fjerne grensehindringer i Norden om å skape et mer åpent Norden.

Det skal være mulig å flytte, pendle, studere og drive virksomhet på tvers av landegrensene i Norden, uten at en risikerer å havne i en gråsone eller bli hindret av uklare lover og regler.

Grensehindringsrådet i Nordisk Samarbeid vedtok 21. januar prioriterte områder og retningslinjer for 2020.

Opptrapping av innsatsen mot grensehindringer for å lette bevegeligheten i Norden er et satsingsområde.

Rådet har som mål å fjerne 8-12 grensehindringer hvert år. I 2019 ble åtte hindringer fjernet.

Proteksjonisme

Martin Andersson, Operations Manager i KGH Customs Services, trekker frem proteksjonisme i en kommentar til Warborns artikkel.

Han fremhever også at det er mye som kan forbedres.

– Men mange svenske gründere føler at Norge er et annet hjemmemarked. Mye avhenger av forberedelse og til en viss grad forståelse for at det er to forskjellige tollområder, sier KGH-manageren.

Køer ved tollstasjonene, ikke minst ved Svinesund, er et typisk grensehinder.

Andersson nevner proteksjonisme, og han er usikker på om det i dette tilfellet er Norge eller EU som faktisk er mest proteksjonistisk.

Proteksjonisme er handelspolitiske forsøk på å skjerme innenlandsk produksjon mot internasjonal konkurranse.

Han ønsker EU-parlamentarikeren Warborn hjertelig velkommen til et besøk til KGH og til det han betegner som verdens mest effektive grenseovergang på Svinesund.

Andersson forteller at det er mye å jobbe med for at ting skal bli enda bedre.

- Ikke minst hvordan vi som selskap jobber både i Europa og globalt for å legge til rette for internasjonal handel, understreker Andersson. 

Powered by Labrador CMS