Schenkers Einar Spurkeland er kritisk til blant andre Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Bergs (MDG) manglende vilje til en bedre by-logistikk. Foto: Per Dagfinn Wolden
Schenkers Einar Spurkeland er kritisk til blant andre Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Bergs (MDG) manglende vilje til en bedre by-logistikk. Foto: Per Dagfinn Wolden

– By-logistikken går i stå

- I Norge har tilrettelegging for mer effektiv varelevering vært et neglisjert tema, sier kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker as.

Publisert

Han er kritisk til manglende vilje til å gjøre noe med by-logistikken, og som er i ferd med å gå i stå.

Mangler virkemidler

- Nasjonal transportplan mangler virkemidler for bedre by-logistikk, og i bymiljøavtalene er også temaet utelatt, sier Spurkeland som understreker at næringstrafikken møter store hindringer og vil trolig få betydelig økte transportkostnader de neste årene.

- Dermed vil transportprisene øke og føre til at transportkostnadenes andel av prisen på varer og tjenester øker. Køkostnadene, altså forsinkelser og manglende tilrettelegging for varelevering, ble for noen år siden beregnet til 150.000 kroner årlig pr. lastebil i Oslo. I dag har disse kostnadene økt enda mer fordi hver lastebil bruker mer tid i kø og man trenger derfor stadig flere laste- og varebiler for å frakte den samme godsmengden, ifølge Spurkeland.

Krever tiltak

Han fremhever at det grønne skiftet krever tiltak for å løse by-logistikken, noe som hittil er neglisjert i den offentlige samtalen.

- Transport vil i fremtiden bli enda mer arealkrevende enn i dag. Statsbudsjettet har ingen tiltak som vil bryte trafikkveksten og arealbruksveksten. Vi blir flere mennesker som vil reise motorisert og individuelt, sier Spurkeland som viser til at innen EU har man et eget skilt for lastestopp på samme måte som busstopp eller holdeplasser for drosje.