Einar Spurkeland: Foredragsholder, journalist, journalistlærer, fagbokforfatter, spesialist logistikk og transport, fagansvarlig spedisjon og logistikk for Store norske leksikon, instruktør/lærer for opplæringsbedrift; you name it.
Einar Spurkeland: Foredragsholder, journalist, journalistlærer, fagbokforfatter, spesialist logistikk og transport, fagansvarlig spedisjon og logistikk for Store norske leksikon, instruktør/lærer for opplæringsbedrift; you name it.

Han har så mye, mye mer å fortelle

- Med dagens covid-19-situasjon kommer nok våre etterkommere til å undre seg over hvor tregt digitaliseringen av logistikken gikk i vår tid.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har vært i møte med tenkeren, mediemannen, forfatteren og logistikeren Einar Spurkeland (70), og som blant annet mener det fortsatt er for mange «gule lapper» og manuelle rutiner, selv om mange selskaper stadig forbedrer og automatiserer sine rutiner.

En kommer ikke utenom Covid-19 i transport- og logistikkpraten med logistikkguruen. Men han har så mye, mye mer å fortelle.

Tror på livslang læring

 

Spurkeland tror på livslang læring, og tok derfor høyere utdanning i film/TV-produksjon i 1987. Han var den første studenten som tok hovedfag i journalistikk i 2002.

For halvannet år siden takket han av som kommunikasjonssjef i Schenker AS, et av verdens største logistikk- og transportfirmaer.

Han legger ikke skjul på at en ledende rolle i skjæringspunktet mellom næringspolitikk, kommunikasjon og medier har vært inspirerende, lærerikt og givende.

Han synes nå det er fint å kunne se bransjen fra utsiden og engasjere seg i aktuelle saker.

Journalisten og forfatteren har nylig også blitt fagansvarlig for Spedisjon og logistikk i Store norske leksikon.

Logistikksansene må skjerpes i en nettpublikasjon av et leksikon som må konkurrere med alle andre nettpublikasjoner om troverdighet og tillit.

Einar Spurkeland har mye å fortelle.
Einar Spurkeland har mye å fortelle.

Ned fjellsiden i Bergen

- Så langt har det gått meget bra, forteller cand. polit. Spurkeland. Han har vært engasjert i transport siden han som tjuagutt på 1950-tallet kjørte med tråbil ned bakkene på fjellsiden i Bergen.

På lørdager tok han på seg uniformen til buekorpset Skansens Bataljon, søndag var han på plass på Brann stadion, mens hverdagene gikk med til gatefotball og avis- og sykkelbudtjenester i nabolaget.

Den pensjonerte kommunikasjonssjefen i Schenker AS har allsidig bakgrunn som yrkessjåfør fra tidlig 1970-tall med både distribusjon- og tungbil.

Egentlig skulle han blitt bilmekaniker og fikk lærlingeplass etter yrkesskolen, men valgte en plass bak rattet på både buss og lastebil. Dette kombinerte han med høyere utdanning i offentlig adm., transportøkonomi, medievitenskap og hovedfag i journalistikk.

Yrkeserfaringene spenner fra transportbedrifter, mediebedrifter, Ted Bates, TØI, Distriktenes Utbyggingsfond (Innovasjon Norge), NHO Transport og Linjegods/DB Schenker.

Spurkeland har også vært tilknyttet journalistutdanningen på OsloMet og vært kurslærer i logistikk hos Opplæringskontoret og Briga AS.

Han har skrevet flere fagbøker og artikler som redaktør i fagtidsskrifter og andre publikasjoner i flere år..

– Ditt yrkes- og bransjevalg, Spurkeland, kan da umulig være bare en tilfeldighet. Det må da stikke langt dypere enn som så. Snakker vi om hjertebank for noe her?

By-logistikk-forkjempere: Einar Spurkeland flankert av (f.v.) NLFs regionssjef Oslo/Akershus, Johan Kristian Bjerke og TS Forums leder, Morten Nore. Foto: Per Dagfinn Wolden
By-logistikk-forkjempere: Einar Spurkeland flankert av (f.v.) NLFs regionssjef Oslo/Akershus, Johan Kristian Bjerke og TS Forums leder, Morten Nore. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Jeg har vært heldig som har fått jobbet med transport og logistikk i mange sammenhenger, både som yrkessjåfør, innen kommunikasjon, forskningsformidling, næringspolitikk, journalistikk og undervisning, forteller medieguruen, og som like godt fortsetter fortellingen når han er så godt i gang:

- På reisen har jeg fått kontakt med mange dyktige mennesker både innlands og utenlands. Flinke ledere som dyrker medarbeiderens styrke. Å se seg selv som lagbygger er gull verdt for enhver bedrift. Vi ser det i fotballen der dyktige trenere lar gode spillere skinne i glansen av suksess for laget. Det er viktig med ledere som motiverer sine medarbeidere og jobber for laget.

Det forteller en som alltid har trivdes med dynamikken innen transportområdet. Det er en sektor i konstant endring, og som møter nye utfordringer hver eneste dag.

Einar Spurkeland har viktige budskap om transportbestillere, speditører og transportører.

- Tilsynsmyndighetene bør nok ut på veien, understreker han og fortsetter:

- I den transportpolitiske debatten er det en som stadig vekk får gjennomgå, nemlig transportkjøperen. Det høres så fornuftig ut når transportkjøperen får skylden og kanskje er det beleilig for en del aktører og organisasjoner at synderen heter nettopp transportkjøper, sier Spurkeland og fremhever at det med dagens covid-19-situasjon kommer nok våre etterkommere til å undre seg over hvor tregt digitaliseringen av logistikken gikk i vår tid.

- Fortsatt er det for mange «gule lapper» og manuelle rutiner, selv om mange selskaper stadig forbedrer og automatiserer sine rutiner, sier Spurkeland.

Paradigmeskifte

Han synes nå det er fint å kunne se bransjen fra utsiden og engasjere seg i aktuelle saker.

Han fremhever at det er flere tegn i tiden på at vi er ved et paradigmeskifte. Kravet til dokumentasjon på at man driver lovlig er skjerpet. Ifølge Spurkeland har tilsynsmyndighetene intensivert kampen mot transportkriminalitet og vil i tiden fremover luke bort useriøse aktører.

- Min bok «Transportbestilleren» Fagbokforlaget (2018) bidrar til å opplyse de som bestiller transport om hvordan man skal drive virksomheten på lovlig måte. Når noe gikk galt før, så skyldte man på sjåfør og transportør. I dag er erkjennelsen av at bestilleren har et stort medansvar og kan ikke løpe fra sin del av ansvaret, sier Spurkeland som fortsatt har et stort engasjement fortsatt og har siden 2019 arrangert kurs for både logistikkoperatører som ønsker å ta fagbrev og transportbestillere som ønsker å få orden i sine saker.

Det mange kompetansehull å tette i logistikk og transport.

- Bedrifter som satser på kompetanseutvikling, vil trolig greie seg bedre enn de som bare velger leverandører ut fra pris, understreker journalisten og forfatteren som nylig er blitt fagansvarlig for Spedisjon og logistikk i Store norske leksikon.

– Dette bidrar til å skjerpe logistikksansene. Leksikonet er en nettpublikasjon som må konkurrere med alle andre nettpublikasjoner om troverdighet og tillit. Så langt har det gått meget bra, sier en tilfreds Spurkeland som også evner å løsrive seg fra profesjon og fordypning i transport og logistikk.

I den forbindelse anbefaler han «Kunsten å miste» av Alice Zeniter som sommerlektyre.

Boken er meget aktuell med en uforutsigbar verden, flyktninger og konflikter.

Bakgrunnen fra fotballen i Bergen har Spurkeland tatt med seg til Oslo. Her har han hatt roller som lagleder i yngres avdeling i Skeid og styremedlem i Skeid Fotball, spilt for Skeid veteran, nå VIF +60 og MS+60.

Einar Spurkeland i samtale med Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg. (MDG) Foto: Per Dagfinn Wolden
Einar Spurkeland i samtale med Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg. (MDG) Foto: Per Dagfinn Wolden

Apropos fotball stiller den humoristiske og fotballentusiastiske bergenser følgende spørsmål:

- Hva er forskjellen på Brann og RBK? Brann er i toppen av tabellen før sesongen alfabetisk. RBK feirer ofte et nytt mesterskap et par runder før slutt.

Det er vel ikke mer enn naturlig enn at undertegnede journalist ser mye realiteter i dette.

Ropte et varsku

I forbindelse med sin avskjed i Schenker etter 16 år i selskapet ropte han et varsko om mangelen av tusenvis av sjåfører i hele Europa.

- I Norge er også rekrutteringen skremmende lav i forhold til behovet. Bransjen er derfor helt avhengig av sjåførimport, sier Spurkeland og understreker følgende:

- Norske myndigheter må begynne å prioritere sjåførnæringen mye høyere om de vil redusere sårbarheten i distribusjonen av handelsvarer som medisiner og mat i fremtiden. Ansvarlige myndigheter må ta sjåførmangelen på alvor og løfte statusen til yrket. Gratis utdanning av yrkessjåfører må også til for å få tilbake rekrutteringen av norsk ungdom.

Spurkeland som selv fikk gratis sjåførutdannelse med lønn i Bergen Sporveier i 1971 mener at transportkjøpere også må betale mer for at sjåførene skal få en anstendig lønn.

- Politikere, myndigheter og medier har sviktet sjåførene og setter hele yrkesgruppen i gapestokken hver gang noen gjør en feil. Flere må også bruke seriøse transportører som følger lover og regler, da vil mye bli bedre, sier Spurkeland.

Schenker Forum 2018 var Einar Spurkelands siste reis for Schenker-konsernet. Her hedres han av salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland. Foto: Per Dagfinn Wolden
Schenker Forum 2018 var Einar Spurkelands siste reis for Schenker-konsernet. Her hedres han av salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Du har også fått betegnelsen «messegeneral»?

- Jeg var en ”messegeneral” i DB Schenker og organiserte i flere år selskapets deltagelse på den internasjonale sjømatmessen i Brussel. Der koordinerer Schenker Norge også standen for øvrige Schenker-land samtidig som vi har vært en del av Innovasjon Norge sin satsing internasjonalt. Videre har jeg koordinert vår deltagelse på Transport & Logistikk med utdeling av Schenkers Forskningspris som i 2018 ble en Logistikkpris. Utdeling av DB Schenker Forskningspris har blitt et fast innslag ved åpningen av Transport & Logistikk de senere årene, forteller Spurkeland som er sulten på nye utfordringer og som ser muligheten til ytterligere personlig utvikling.

- Jeg er tilhenger av aktive pensjonister og vil nok være synlig fremover. Jeg vil fortsette å spre kunnskap og erfaringer fra transportnæringen, forteller Einar Spurkeland.

Fakta om Einar Spurkeland

Alder: 70

Bakgrunn: Cand. polit. (offentlig adm, transportøkonomi, journalistikk/medievitenskap/film-TV. Har jobbet med journalistikk, informasjon, samfunnskontakt og skribentvirksomhet siden 1979. Han er nå selvstendig og har ansvar for fagkurs og opplæring innen logistikk og transport.  I perioden 2004-2019 har han vært ekstern sensor på journalistutdanningen ved OsloMet. Han har også bakgrunn som journalist og fra kommunikasjonsarbeid, bl.a. hos DB Schenker, NHO Transport, Distriktenes Utbyggingsfond, Batesgruppen og Transportøkonomisk institutt. Han har også erfaring fra styrearbeid og har deltatt i rådgivende utvalg innen transport og forskjellig utredningsarbeid. Før og under OL i Lillehammer i 1994 var han konsulent for LOOC transport. I tillegg også erfaring fra frivillig arbeid i Skeid og Vålerenga Samfunn. Han har utgitt flere publikasjoner, bl.a. Transportbestilleren (2018), Logistikkoperatøren (2017), Innføring i logistikk og transport (2014), Godstransportens vilkår og praksis (2020, 4. opplag), Rødt lys for biljournalistikk (2004), m.fl.

Powered by Labrador CMS