Ny «Transportsentral» for bulk

Per Madsen tar styringen i den nye «transportsentralen», Bulkpartner AS.

Publisert Sist oppdatert

 Til Mtlogistikk.no forteller han at sentralen skal koordinere trafikken til de ca. 80 bulkbilene til selskapene som står bak driften, fra 1. januar 2015.

Fra tanke til handling

– Tanken om å ta denne utfordringen ble etablert da tørrbulk-biten i NorBulk AS i Elnesvågen utenfor Molde skulle selges ut, eid av Transferd AS og Grønaasen Transport AS med 50% hver.

- Fire transportører ble enige om å føre denne virksomheten videre gjennom en slags transportsentral, forteller Per Madsen, som både er daglig leder og styreleder i nye Bulkpartner AS.

Solide eiere

Bak idéen står en av Norges ledende bulktransportører Sørum Transport AS, det ca. 80 år gamle Molde-selskapet, Mordal Transport, med avdelinger i Ålesund (Norcem Silostasjon Ålesund), Førde (Norcem Silostasjon Førde), det over 40 år gamle JS Transport AS i Ytre Arna i Bergen, spesialist på alle typer bulktransport og GS Bulktransport AS som Svensrud Transport eier 50% av.

- De fire selskapene har inngått med en 25% stor aksjepost hver i nye Bulkpartner AS. Gjennom å drifte gamle og nye kunder og kontakter vil selskapet være et viktig bidrag i denne delen av godstransportbransjen, sier Per Madsen, og forteller videre:

- Som transportsentral skal vi forhandle kontrakter med kundene for derved å øke fyllingsgraden på selskapenes biler. Dette blir nok bra butikk, sier Madsen.

Formidler oppdrag

Daglig leder Harry Nilsen i Sørum Transport forteller at Bulkpartner AS er etablert kun til å formidle oppdrag.

– Selskapet har ingen egne biler, understreker han.

Han forteller også at det ennå er usikkert hvilen driftsform Bulkpartner AS vil få.

- Selskapet ble kun etablert på grunn av oppkjøpet av NorBulks biler. Alle fire selskapene som står bak overtagelsen kommer til å operere hver for seg og bestå slik som i dag, forteller Nilsen.