MANGELVARE: Dag Klem og Nina Hage i Bulk Industrial Real Estate forteller at det knapt nok er ledige tomter til logistikkbygg rundt Oslo.

Skriker etter tomter

EIENDOM: Tomtesituasjonen for logistikkaktører rundt Oslo begynner å bli prekær. – Trenger du et sentralt logistikkbygg nå, har du dårlig tid, sier Dag Klem hos Bulk, og oppfordrer samtidig kommunene rundt hovedstaden til å legge til rette.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

RASK UTVIKLING: Bulk kjøpte dette området på Lindeberg syd for Kløfta i 2016.
... og bare seks år senere er området fullt og så godt som ferdig utbygget.

Økonomisk vekst og endrede handelsmønstre gjør at kampen om attraktive næringsarealer er knallhard, spesielt om man driver plasskrevende virksomhet med krav om kort vei til store befolkningssentra.

Det er i praksis nesten ikke tomter igjen – med noen få unntak.

– Trenger du et sentralt logistikkbygg nå, har du dårlig tid, sier Dag Klem Vice President Sales & Operations i Bulk IND. Real Estate.

De mest populære og sentrale områdene som Berger og Langhus er fylt opp, mens de gigantiske områdene i Vestby også er i ferd med å bli fulle. I Vestby har Bulk sikret seg de siste to store tomteområdene på totalt cirka 320 mål, fordelt på to områder.

– Først syntes logistikkaktørene det var for langt til Vestby, men nå når Vestby er nærmer seg full aksepterer de Moss som et alternativ. Men det er et stort behov for store og sentrale logistikktomter, sier Klem.

Fullt på null tid

Han viser til prosjektet Bulk har på Lindeberg mellom Berger og Kløfta. Tomtene på totalt 250 mål ble kjøpt i 2016, bygging startet i 2019 og området er nå fullt. Det siste bygget som oppføres er Bulks første lagerbygg i tre på 3000 kvadratmeter.

– Vi fylte opp 250 mål på fire år. Det viser hvor attraktivt det er med tomteareal tett på Oslo. Behovet er så sterkt, sier Klem.

Han og daglig leder i Bulk Industrial Real Estate Nina Hage håper at spesielt kommunene rundt Oslo nå vil ta litt ansvar og bidra til å legge til rette for næringsutvikling innen logistikk.

– Kommunene synes ofte det ikke virker så spennende med anlegg og logistikk. Da er det vårt ansvar å vise og fortelle hva vi leverer og har tenkt å bidra med – også må politikerne gi oss mulighet til det, sier Nina Hage.

– Det vi leverer er en kombinasjon av logistikk og industri, og vi er der for å skape næringsutvikling i kommunen. Det er ofte ikke bare et lager eller et industribygg som kommer, med gjerne tilhørende hovedkontor og arbeidsplasser. På Lindeberg-området er det skapt cirka 350 arbeidsplasser, sier Dag Klem.

– Blir et problem

Bulk jobber lenge med sine kunder for å få til gode løsninger med dem. Men med dagens tomtesituasjon blir det vanskeligere og vanskeligere å tilfredsstille kundenes behov og ønsker om riktig lokasjon.

– Så pleier vi å si at «alt løser seg». Jo, det kan man godt si, men dette vil bli et problem før eller senere. Jeg mener at de kommunene som ligger langs hovedfartsårene inn til Oslo må hive seg rundt og i alle fall bruke arealene som er industriområder nå til denne typen virksomhet, sier Klem, og er bekymret for hvordan markedet vil utvikle seg om ikke flere tomter blir tilgjengelige.

– Hva gjør det med markedet om det ikke kommer nye tomter? Hva gjør det med prisene? Hvordan blir inntjeningssituasjonen for selskapene? Vi ser at mange av logistikkselskapene vi jobber med har lave marginer. De trenger forutsigbarhet, og gjerne mulighet til å vokse, sier han.

SANDEFJORD: Danebuåsen mellom Sandefjord og Larvik er et nytt område Bulk skal utvikle, kloss inntil E18.

Positiv dialog

Et sted der Bulk har lyktes med å få politikerne med på laget, er i Sandefjord der de jobber med det nye området Danebuåsen kloss inntil E18 mellom Sandefjord og Larvik. Tomten ligger et stykke utenfor det verste pressområdet, men arbeidet opp mot kommunen illustrerer hvordan politikere ofte ikke helt vet hva det er snakk om når noen ønsker å bygge en logistikkpark. Området var opprinnelige regulert til detaljhandel, og Bulk måtte dermed få kommunen med på en omregulering.

– I Danebuåsen hadde politikerne fått litt feilinformasjon om hva vi bidro med. Da vi fikk møte formannskapet og viste dem hva vi driver med, oppdaget de at dette var noe annet enn de hadde trodd og at våre planer var positive for Sandefjord, forteller Nina Hage.

Hun understreker at Bulk er opptatt av å tenke på hvordan de områdene de utvikler fremstår, og at de er opptatt av å være en langvarig og forutsigbar eiendomsaktør.

– Vi kaller det Bulk Park. Og da må park-biten også tas med, så vi tar hensyn til topografi og mangfold, sier Hage.

AUSENFJELL: Her på Ausenfjell, åtte minutter øst for E6, videreutvikler Bulk et industriområde.

Per i dag har Bulk Industrial Real Estate logistikkeiendommer ved Sandefjord, Eidsvold, Gardermoen, Lindeberg, Vinterbro, Enebakk, Vestby og Moss, samt en tomt i Melhus utenfor Trondheim. Men det er lite ledig i de aller mest ettertraktede områdene.

Et område som Bulk håper å få utviklet ferdig innen kort tid, er Ausenfjell i Lillestrøm kommune. Dette er en tomt på cirka 250 mål, som Bulk ha eid i over ti år. Lange prosesser med regulering av blant annet ny eller oppgradert tilførselsvei, har gjort at videreutvikling av industriområdet har dratt ut i tid.

Tomten ligger bare ti minutter fra E6 og er veldig attraktiv.

– Den er en kjempefin tomt. Her ønsker vi å utvikle en næringspark og datasenter, og ser blant annet på gjenbruk av varmen fra datasenteret. Industriområdet er regulert, og vi jobber nå med regulering av adkomstveien hvor det blant annet legges til rette for gang- og sykkelvei. Planforslaget vil bli sendt inn i oktober, sier Klem.

Powered by Labrador CMS