Ny bro for tungtrafikken

Ingeniørene velger bro over Oslofjorden for å løse blant annet tungtrafikkproblemet.

Publisert Sist oppdatert

- En bro vil løse dagens trafikkproblemer med Oslofjordtunnelen og fergeforbindelsen Horten – Moss, skriver NITO-ingeniørene i en pressemelding.

Store problemer

Oslofjordtunnelen har store problemer med å ta unna tungtransport og den er ofte stengt for vedlikehold.

Ferjeforbindelsen har heller ikke nok kapasitet til å ta unna all trafikken. Det vurderes en utvidelse, men da må kaia også utvides. Det blir mye tomgangskjøring på kaia og alle kjøretøy må gjennom Moss.

Bro-løsning

- En bro over Oslofjorden vil kunne sørge for jevnere trafikk. En broforbindelse vil oppleves sikrere, den kan legges utenfor bykjernene slik at man slipper tungtrafikk i sentrum, og ikke minst kan den avlaste trafikken gjennom Oslo. Broen må ha fire felt og inkludere overbygd gang- og sykkelsti. Det vil også være aktuelt å lage den i to etasjer for å få med en jernbaneforbindelse over Oslofjorden, skriver NITO-ingeniørene.

Farlig

Det hevdes at Oslofjordtunnelen er blant Europas farligste tunneler, og at den ikke møter sikkerhetsforskrifter og tekniske krav.

Etter at Oslofjordtunnelen ble åpnet for ni år siden har det vært flere branntilløp i tunnelen. Årsaken er den bratte helningen i tunnelen på sju prosent, som gjør at vogntogsjåfører bremser i stedet for å kjøre på lavt gir, slik at brann oppstår.

NITO-ingeniørene mener bro over Oslofjorden bidrar til å løse dette problemet.