Går til aqua og blå næring

John Kenneth Selven (51) slutter i PostNord til fordel for logistikk- og forretnings­utvikling i Rambøll.

Publisert

Fra 1. april 2018 blir hovedfokus innen aqua og den blå næring.

Rambøll er en global samfunnsrådgiver som i 2017 hadde 10,6 milliarder danske kroner i omsetning, 13.000 ansatte, 1400 i Norge.

Konsernet leverer rådgivingstjenester innen blant annet bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. 

Rambøll er opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring.

- Her får jeg god anledning til å videreføre arbeidet med Nord-Norgelinjen, Nasjonal Transportkorridor og internasjonale korridorer via Solørbanen, forteller Selven til Moderne Transport.

Vet hvor skoen trykker

Etter 18 år i transport- og logistikkbransjen, sist som regiondirektør Nord i PostNord, har Selven fått med seg det meste av det som skjer i næringen.

– Jeg har erfart hvor skoen trykker og hva som må til for å løse de viktige tids-, kostnads- og miljøfaktorene. Dette blir drivkraften når jeg som ansvarlig for logistikk og forretningsutvikling i Rambøll kan videreføre arbeidet med overføring av gods fra vei til sjø og bane, sier Selven.

Han understreker at en nasjonal transportkorridor på bane og sjø bidrar til å oppfylle nasjonale målsetninger knyttet til overføring av transportarbeid fra vei til sjø og bane - og bør derfor være politisk prioritert.

- Dette innebærer 60 prosent reduksjon av CO2-utslippene, sier Selven.

Kystverket har satt av ca. 80 millioner kroner til formålet og flere rederier er positive.

Også Bring og Schenker

Foruten regiondirektør Nord i PostNord siden desember 2012 har John Kenneth Selven vært distriktssjef i Bring Cargo AS, driftssjef i DB Schenker Midt-Norge og distribusjonssjef DB Schenker. Han har Masterutdanning fra Handelshøyskolen BI.