Posten og Bring satser i Vestfold

Posten og Bring bygger nytt logistikksenter for i Stokke for 330 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Posten og Bring har i dag to naboterminaler på Borgeskogen industriområde: Postterminalen som håndterer post og pakker – og Bringterminalen som håndterer innenlands og internasjonalt gods. Nå samles de to terminalene, og dermed all post- og logistikkproduksjon og alle arbeidsprosesser under ett tak.

– Posten Norge kjøper en ny tomt på 49 mål bare noen steinkast unna der vi er i dag. Her får vi muligheten til å legge til rette for moderne post- og logistikkproduksjon i felles lokaler. Det vil både medarbeidere og kunder nyte godt av, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i en pressemelding.

Gunstig beliggenhet

Han fremhever det god og langvarige samarbeidet med Stokke kommune, og kommunens imøtekommenhet og tilrettelegging i denne planprosessen som avgjørende for at Posten og Bring satser videre i Stokke.

– Vi er tross alt kommunens tredje største arbeidsgiver med våre 350 ansatte. De skal fortsatt jobbe på Borgeskogen i årene som kommer, sier Mejdell.

Reduserte utslipp

Det nye anlegget bygges 300 meter unna dagens terminaler. Logistikksenteret blir på 13.863 kvadratmeter. Det er 20 prosent mindre areal enn de to terminalbygningene beslaglegger i dag. Det blir også anskaffet en ny pakkesorteringsmaskin som kan sortere opptil 4000 pakker i timen.

– Vi ser også en gledelig miljøeffekt av å produsere smartere og få fullere biler. Kjørelengden for våre biler blir 246 000 kilometer mindre enn i dag. Det tilsvarer seks ganger jorden rundt i året – og 248 tonn i reduserte CO₂-utslipp årlig, avrunder Dag Mejdell.

Fakta:

·         Posten og Bring investerer fire milliarder kroner i et nytt landsdekkende terminalnettverk på 18 terminaler for pakker og gods.  Posten og Brings Logistikksenter Vestfold blir en av disse 18

·         Posten og Bring er det ledende logistikknettverket i Norge. Utbyggingen i Stokke er viktig for å møte kundenes krav til effektivitet og service, og for å være rustet for en svært tøff konkurransehverdag

·         Moderne og effektiv logistikkproduksjon, høy produktivitet, raskere levering, fullere biler og mindre kjøring er bærebjelker for det nye terminalnettverket som skal stå ferdig i 2018

·         Første byggetrinn i Posten og Brings Logistikksenter Vestfold på Borgeskogen industriområde i Stokke kommune skal stå ferdig i 2018. Spaden settes i jorda innen ett år

·         Logistikksenteret skal håndtere brev, reklamesendinger, pakker, innenlands og internasjonalt gods, matvarer, ekspressendinger og hjemkjøring av varer

·         Logistikksenteret blir på 13 863 kvadratmeter, som er 20 prosent mindre areal enn i dag

·         Det skal bygges en miljøsmart og effektiv terminal. Effekten av fullere biler og dermed mindre kjøring er beregnet til 246 000 færre kjørte kilometer i året. Det tilsvarer seks ganger jorden rundt ved ekvator. Det betyr også 248 tonn i reduserte CO₂-utslipp årlig

·         Det blir investert i en ny pakkesorteringsmaskin som skal kunne håndtere opptil 4000 pakker i timen