Posten bygger nytt i Sandnes

Posten skal ha nytt logistikksenter klart i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Posten vil investere om lag 650 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som vil være arbeidsplass for nærmere 330 medarbeidere. Det nye senteret i Sandnes vil omfatte virksomheter innen pakker, gods, termo og Offshore & Energy.

Postens brevsenter vil fortsatt bli værende på Forus i Stavanger. Det kan imidlertid bli aktuelt å flytte også brevvirksomheten til det nye logistikksenteret ved et senere tidspunkt.

– Når vi får et nytt logistikksenter sør for Stavanger, kan vi gi kundene et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft i området. Vi vil oppnå stordriftsfordeler, samtidig som trafikk- og miljøbelastningen blir mindre, sier regiondirektør Tor Olve Hagen i Posten Norge.

Det nye post- og logistikksenteret vil bli på vel 16.000 kvadratmeter med mulighet for utvidelse med 5.000 kvadratmeter

Beregninger viser at samlokaliseringen vil føre til nesten 600.000 færre kjørte kilometer med bil i året for Postens og Brings virksomhet i Stavanger-området. 

Posten Norge arbeider nå med å kjøpe egnet tomt til og logistikksenteret. Kjøp av tomt er planlagt i løpet av våren 2015.