- Staten bør selge Bring

- Det er ikke greit å drive som kommersiell aktør i et marked man selv regulerer, mener NLF.

Publisert Sist oppdatert

 

I et brev til Næringskomiteen på Stortinget signert av administrerende direktør Geir A. Mo og Forbundsleder Per Madsen, ber Norges Lastebileier-Forbund om at komiteen vurderer statens eierskap i Posten og Bring.

- I forbindelse med næringskomiteens behandling av melding til Stortinget om «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap», foreslår Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at komiteen ser nærmere på statens eierskap i Posten Norge AS med særlig fokus på Bring. NLF foreslår konkret at staten avhender sitt eierskap i Bring, heter det i brevet.

Her kan du lese hele brevet. 

NLF påpeker at Postens samfunnsoppdrag er «å sikre et landsdekkende tilbud av leveringspliktige tjenester til rimelig pris og god kvalitet», noe de mener Posten mer eller mindre har gått bort fra.

- Konsernet er i dag i overveiende grad en kommersiell aktør i et fra før sterkt konkurranseutsatt marked. Det gjenspeiles blant annet i at kun én av syv medlemmer av den nåværende konsernledelsen eksplisitt befatter seg med posttjenester, skriver NLF i sitt brev.

Madsen og Mo påpeker at Posten og Bring er tett sammenvevd, og at det derfor foreligger det en reell fare for at statlige midler som av Stortinget er ment å dekke Postens ulønnsomme del av samfunnsoppdraget, også tilflyter Bring-delen av konsernet og således gir en konkurransevridende effekt i markedet.