Er lei raseringen fra Bring

Små og mellomstore speditører er oppgitt over prisdumpingen fra Bring.

Publisert Sist oppdatert

- Vi driver fullt lovlig og forsvarlig, sier konserndirektør kommunikasjon Elisabeth Gjølme i Posten/Bring.

- Statsselskapet «stjeler» våre primærkunder med å dumpe prisen 40% under våre priser, forteller daglig leder Svein Solli i SpeditionsCompagniet i Vestby til Mtlogistikk.

Han leder et firma som har spesialisert seg på transport til og fra Tyskland, Italia og Nederland. I tillegg tilbyr SpeditionsCompagniet transport verden over via samarbeidspartnere, både med bil, båt eller fly.

Frykter det verste

Solli sier at prisdumpingen gir betydelige tap for mange spedisjonsselskaper som rett og slett blir rasert.

Solli viser også til at Bring som subsidieres av staten ikke nødvendigvis tjener penger på denne prispolitikken.

– Derimot er det snakk om prestisje og det å ta markedsandeler, sier Solli og fortsetter:

- Mindre spedisjonsselskaper må sette et tak det ikke er mulig å gå under når prisene skal settes. Det må være noe galt fatt når et statssubsidiert selskap som Bring bare kan kjøpe aktører i det private næringsliv, for så å legge det under statlig styring. Kjøpet av Espeland nylig er et typisk eksempel, sier Solli som understreker at noen må ta tak for å endre denne prispolitikken.

- Fullt lovlig

- Bring driver fullt lovlig og forsvarlig spedisjonsvirksomhet i et nasjonalt og internasjonalt marked preget av sterk konkurranse, forteller Brings konserndirektør kommunikasjon, Elisabeth Gjølme til Mtlogistikk.

Hun tilbakeviser også flere feilaktige påstander.

- Bring dumper ikke prisene, og er heller ikke «statssubsidiert». Vi driver på helt ordinære forretningsmessige vilkår både når det gjelder innenlands- og utenlands transport. At Bring kjører med utenlands kapasitet på internasjonale oppdrag er både lovlig og vanlig, sier Gjølme.

 Hun understreker også at oppkjøpet av Espeland skjer ut ifra markedsmessige vurderinger for å styrke Brings kapasitet og posisjon i det innenlandske transportmarkedet og selskapets tilstedeværelse i innlandet.