Solid for Posten

Posten Norge kan skryte av økt omsetning, bedre resultat og høy leveringskvalitet første halvår, med logistikksegmentet som lokomotiv.

Publisert Sist oppdatert

Posten-konsernets omsetning økte med 541 millioner kroner, eller 4,7 prosent, i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i første halvår var 12.043 millioner kroner.

Driftsresultat før engangseffekter og nedskrivinger (EBITE) ble 312 millioner kroner, som er 88 millioner kroner, eller 39,6 prosent, høyere enn i første halvår 2013. Økningen skyldes i hovedsak oppkjøp, vekst innen pakker og valutaeffekter.

Logistikken drar opp

Det er logistikksegmentet som har bidratt til resultatfremgangen med vekst i Norge for gods og grenseoverskridende pakker. I postsegmentet fortsetter volumene å falle for adresserte brev.

- 2014 har så langt vært et godt år for Posten Norge. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere forbedringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

E-handlesvekst

E-handel er blitt Postens viktigste vekstområde. Per 1. halvår økte omsetningen fra e-handelsprodukter med 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig fører digitaliseringen til færre fysiske brev.

I 1. halvår falt adresserte brevvolumer med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Størst er nedgangen innen offentlig post med 8 prosent hittil i år, hvorav 11 prosent i andre kvartal.

- Vi begynner å se effekten av at det offentlige skal gå over til å sende post digitalt til borgerne. Også her vil Posten ligge i forkant. Ved å satse på sikker digital post, Digipost, vil vi være med og forenkle og fornye det norske samfunnet, sier Mejdell.

Vokser i Norden

Posten og Bring vokser innenfor logistikk i Norden. Konsernet har i år overtatt West Cargo Vågårda AB, Smartpak Sweden AB og Kirkestuen Transport AS. I Danmark har Bring etablert et eget utleveringsnett for pakker. Nettverket består av utlevering i butikker og pakkeautomater, og har til sammen 663 utleveringssteder.

- I Norden har vi allerede blitt den ledende nordiskbaserte logistikkaktøren gjennom å bygge sterke markedsposisjoner både i Sverige og Danmark, sier Mejdell.

I første halvår 2014 hadde Posten en kvalitet på A-post levert over natt på 87 prosent, noe som er 2 prosentpoeng over konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også innfridd med god margin i første halvår 2014, opplyser Posten i en pressemelding.