Bedre for Posten

Posten hadde et driftsresultat i første kvartal i år på 191 millioner kroner, en vekst på 30,8 prosent fra året før.

Publisert Sist oppdatert

Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen. Hovedårsaken er økte pakkevolumer fra utlandet, som følge av økt e-handel, og vekst innen godsområdet. I Postsegmentet fortsetter volumene å falle innen adressert post.

- Vi har hatt en god start på året. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere effektiviseringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS i en pressemelding.

Posten hadde en omsetning på 6.072 millioner kroner i årets første kvartal, 342 millioner kroner mer enn i samme periode året før.

Ifølge selskapet skyldes økningen oppkjøpet av West Cargo Vårgårda i Sverige og veksten i netthandel fra utlandet. Valutaeffekter og flere virkedager enn i fjor på grunn av sein påske, virket også positivt inn på tallene.