Bring spiser av KGH-matfatet

Bring har tatt opp konkurransen med KGH om tollbehandlingen på Svinesund.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag åpnet Postens konsernsjef, Dag Mejdell, nytt spedisjonskontor med representanter for det lokale kontoret, Tollvesenet og Mtlogistikk til stede.

- Bring-kontoret på Tollvesenets område på Svinesund betyr enklere og hurtigere tollekspedering for både Brings og andre selskapers sjåfører. Det omfatter også døgnservice for både egne nettverkskunder og nye spedisjonskunder, sier Dag Mejdell.

Bring har 12 ansatte ved spedisjonskontoret i døgnkontinuerlig drift. Det er kontorfellesskap med Ecus, som også har fått fortollingslisens av Tollvesenet.

Til nå har KGH Customs Services vært eneste speditør for fortolling på stedet. Nå er det tre speditører.

Tollknutepunkt

Svinesund regnes som Nordens viktigste «tollknutepunkt» og er Norges desidert største grensestasjon. 2500 vogntog passerer riksgrensen på E6 daglig. 1400 lastebiler, trailere og vogntog kommer inn til Norge over Svinesund hvert døgn. Disse må tolldeklareres og godkjennes av Tollvesenet før de får kjøre inn i Norge med lasten.

– Det er naturlig at Bring som ledende nordisk logistikkaktør er på plass som tollspeditør på Svinesund. Vi er glade for at Tollvesenet valgte oss som en av speditørene til dette spennende og krevende oppdraget. Det tar vi som en tillitserklæring, sier Dag Mejdell til Mtlogistikk og fortsetter:

- Med Brings internasjonale satsing og sentrale rolle i Norden, vil kontoret på Svinesund bidra til effektiv og sikker grensepassering for både egne og andres kjøretøy.

Mejdell understreker at både fortolling og spedisjon er en viktig del av verdikjeden.

Brings fortollere bistår med dokumentbehandling når sjåførene ankommer grensen. Tolltjenester som ikke kan utføres på stedet, kan enkelt ekspederes videre til Brings tollager i Fredrikstad for lossing og utsatt tollbehandling. Dermed unngår sjåførene unødige forsinkelser på grensen. Brings tollavdeling i Fredrikstad får en viktig støttefunksjon for Svinesund-kontoret.

Bring kan også utføre tollekspederinger inn til Sverige. Alle tolltjenester kan handles på ett kontor på norsk side. - Bring på Svinesund tilbyr full pakke, sier Mejdell.

Godt fornøyd

Adm. Direktør Terje Holmskau i Bring Cargo Østfold AS er godt fornøyd med at selskapet nå har fått egen spedisjonsavdeling på den mest trafikkerte grenseovergangen i Norge. Dette mener han er et godt eksempel på Brings positive utvikling.

Holmskau har aldri angret på at han solgte aksjene i Holmskau Transport til Posten Norge AS i 2006.

Fredrikstad-selskapet har flerdoblet omsetningen etter at det ble en del av Posten Brings nasjonale nettverk. Samtidig har overtagelsen styrket Postens logistikkvirksomhet i Østfold.