Partene i saken var enig om at brannen startet i trucken, men ikke om hva som var årsaken.

Frikjent etter truckbrann

Etter at en truck tok fyr, saksøkte forsikringsselskapet produsenten for 35 millioner kroner. Nå er saken avgjort.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar tok det fyr i en gaffeltruck hos Nergård Bø AS i Vesterålen, et firma som driver med produksjon av hvitfisk.

Etter brannen gikk forsikringsselskapet Berkley til regress-sak mot truckprodusenten Still, og krevde 35,27 millioner kroner, og anførte at det var en konstruksjonsfeil i Still-trucken som gjorde at den selvantente. Beløpet skulle dekke erstatning for lagerbygg, erstatning i forbindelse med rengjøring av bygg og maskineri, erstatning for ødelagte maskiner benyttet til videreforedling, varelager, kostnader til vurdering av skadeomfanget og avbruddskostnader.

Etter en to uker lang rettssak vant Still en klar seier, og ble frikjent på alle punkter i Vesterålen tingrett.

«Berkley har ikke sannsynliggjort at brannen i trucken har startet som følge av en produksjonsfeil. Still kan følgelig ikke gjøres ansvarlig for brannen og de tap som derved er påført Nergård og Berkley. Still frifinnes. Still har vunnet saken.», skriver sorenskriver Hans Edvar Roll.

Berkley ble dømt til å betale saksomkostninger på mer enn fire millioner kroner, melder vol.no. Berkley har valgt å ikke anke dommen.

I rettssaken anførte Stills advokater at manglende rutiner og ureglementerte modifiseringer av trucken vare en ilke sannsynlig brannårsak, som konstruksjonsfeil. De påpekte også at siden trucken var over ti år gammel, er kravet mot dem foreldet. Det vises til produktansvarsloven, som sier at et krav som fremsettes mer enn ti år etter at produktet ble satt i omsetning, er foreldet.

Retten kom fram til at det ikke kunne bevises at en konstruksjonsfeil var årsak til brannen:

«Det ble som del av bevisføringen, belyst flere alternative muligheter for kortslutning og brann i en truck. Ingen av alternativene fremsto med større sannsynlighet enn andre. Det anses derfor som unødvendig å drøfte alternative brannårsaker. Ingen av alternativene kunne tilbakeføres til en produksjonsfeil. Berkley har ikke sannsynliggjort at brannen i trucken har startet som følge av en produksjonsfeil. Still kan følgelig ikke gjøres ansvarlig for brannen og de tap som derved er påført Nergård og Berkley.»

Powered by Labrador CMS