Frode Eggan og Lisbeth Myrvold Bjerve tar styringen i Børstads Transport.
Frode Eggan og Lisbeth Myrvold Bjerve tar styringen i Børstads Transport.

Overtar rattet i Børstads Transport

Frode Eggan og Lisbeth Myrvold Bjerve tar styringen i Børstads Transport (BT) som henholdsvis daglig leder og nestkommanderende.

Publisert

Eggen kommer fra stillingen som flåteansvarlig i TINE Tanktransport og starter i jobben 1. desember.

Frode Eggan har lang erfaring fra transport- og logistikkbransjen, og har det siste året sittet i styret i selskapet.

- Vi har lært Frode å kjenne som en meget dedikert og dyktig leder som vi tror vil tilføre selskapet viktig kompetanse, sier styreleder Arve Løberg.

Ny nestkommanderende

Styret har samtidig ansatt Lisbeth Myrvold Bjerve (49) som assisterende daglig leder i selskapet. Lisbeth er i dag HR-leder i selskapet og skal fortsette i denne stillingen og blir i tillegg nestkommanderende. Hun er tredje generasjon i familieeide Børstads Transport.

Frode Eggan kjenner Børstads Transport fra mange år tilbake, ikke minst fra sin tid i daværende Statoil, da BT var en viktig transportør for Statoil.

Eggan jobbet 17 år i Statoil som transportsjef og har nå jobbet 10 år i TINE. Han kjenner også familieeide transportselskap godt også fra styresiden, blant annet som styreleder i Nils Heggem Transport AS.

- Skulle jeg slutte i TINE var dette en jobb som jeg kunne tenke meg. Jeg har alltid sett på Børstads Transport som en solid bedrift med mange dyktige og dedikerte medarbeidere i hele organisasjonen. Jeg ser fram til å være med på å videreutvikle selskapet sammen med mange medarbeidere som jeg kjenner fra før og mange som jeg etter hvert vil lære meg å kjenne, sier Frode Eggan.

- Både som eier og som hans nærmeste medarbeider ser jeg fram til å jobbe sammen med Frode. Vi har snakket godt sammen før ansettelsen og jeg er sikker på at dette blir en god løsning for selskapet, sier Lisbeth Myrvold Bjerve, som etter 22 år i familieselskapet får nytt ansvar i organisasjonen.

Styreleder Arve Løberg uttrykker stor takk til avtroppende daglig leder Per Arne Aasen som siden mai 2018 har gjort en kjempeinnsats for Børstads Transport. Han blir om noen måneder pensjonist.

Børstads Transport er en betydelig virksomhet i Stjørdal med 120 medarbeidere og en omsetning siste år på vel 227 mill. kroner. Selskapet driver blant annet transport av fòr til norske bønder gjennom en langsiktig avtale med Felleskjøpet, transport av petroleumsprodukter for ST 1 og innhenter avfall for en rekke store og små virksomheter i hele Trøndelag.

Selskapet har for lengst passert 75 år og er familieeid av Kari og Sverre Myrvold, og døtrene Karianne Myrvold og Lisbeth Myrvold Bjerve.