Utsetter tvungen bombrikke

Norges Lastebileier-Forbund har fått vite at obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøy blir utsatt - igjen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«I dag ble det kjent – gjennom media – at obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy blir ytterligere utsatt. Over to år med lovnader og påfølgende Stortingsvedtak koker bare ned til nye forsinkelser.», skriver  (NLF) i en pressemelding.

– Vi er svært skuffet og veldig overrasket over den totale mangel på handlekraft fra politisk ledelse som synes å ha vært gjeldende i denne viktige saken, sier en oppgitt adm. direktør Geir A. Mo.

Obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy har vært en fanesak for NLF i flere år. I dag ble forbundet opplyst via media at gjennomføringen av obligatorisk bombrikke ikke blir innført i januar 2014 som planlagt.

- Tidsberegninger NLF har gjort, viser minst to måneders forsinkelser. Denne sakens forhistorie med manglende oppfølging og gjennomføring av løfter fra den sittende regjering, gjør det vanskelig å forstå hvorfor denne saken nå skal utsettes ytterligere, sier en oppgitt Geir A. Mo.

Sender brev til samferdselsministeren

Frankrike gjennomfører sitt bompengesystem i år. Den franske modellen krever en enhet/brikke med et abonnement, eller at brukere må skaffe seg en brikke på grensen. I tillegg kreves forhåndsbetaling til dekning av bomkostnader på forventet kjørestrekning. Det kan fylles på underveis. Det betales også depositum for denne enheten.

– Den franske modellen viser at det innenfor EU allerede eksisterer løsninger som tilfredsstiller kravene til en obligatorisk brikke. Dette burde være kjent for departementet. Vi er derfor veldig overrasket over at arbeidet med forskriften har tatt så lang tid, poengterer Mo.

– NLF sender i dag, torsdag 26. september, et brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Vi krever at statsråden vurderer om prosessen vis-à-vis ESA kan kortes ned. Vi forlanger at statsråden snarest legger frem en konkret gjennomføringsplan. Statsråden må også gjøre rede for hvordan informasjonsarbeidet overfor brukerne blir ivaretatt slik at ytterligere forsinkelser i gjennomføringen unngås, avslutter Mo.

NLF har satt opp dette tidsperspektivet i pressemeldingen:

- NLF fremmet forslag allerede i 2009 om å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøyer over 7,5 tonn.

- Samferdselsdepartementet ved statsråd Meltveit Kleppa lovte innføring av en slik ordning fra juli 2012.

- Statssekretær Lars Bartnes sa på et NLF-arrangement i januar 2012 at arbeidet var forsinket, men lovte gjennomføring høsten 2012.

- I oktober 2012 svarte statsråd Arnstad til Riksrevisjonen at forslag til forskrift ville bli sendt på høring så raskt som mulig.

- NLF ba om en fremdriftsplan i januar og fikk til svar at alt skulle være klart til januar 2014.

- Samferdselsdepartementet sender ut pressemelding 25. juni i år og bekrefter innføring fra januar 2014.

- En samlet godstransportnæring har ikke fått noe informasjon fra offentlige myndigheter om at innføring av obligatorisk brikke blir utsatt. Forventingen har derfor siden i vår vært: Gjennomføring fra januar 2014!

Powered by Labrador CMS