Bodø Havn har dannet Fjuel Bodø AS sammen med Bodø Energi.
Bodø Havn har dannet Fjuel Bodø AS sammen med Bodø Energi.

Fjuel til skip og tungtransport

Bodø Energi og Bodø Havn danner et nytt selskap – Fjuel Bodø AS – som skal levere strøm i havneområdet til både skip og lastebiler.

Publisert

- Ifølge Bodø kommunes utslippskartlegging er sjøfartens andel oppe i hele 30 prosent. Dette ønsker vi gjennom det nyopprettede selskapet Fjuel Bodø AS, å direkte bidra til et nedtrekk av, sier havnedirektør Kjersti Stormo til an.no om etableringen.

En tvilling

Nyetableringen Fjuel Bodø AS skal tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene på områder som Bodø Havn disponerer. Vi ser dette i sammenheng med selskapet Fjuel Tromsø AS, skriver Bodø Energi på sine nettsider.

- For å være klimanøytral innen 2030, kreves det omfattende strukturelle endringer i hvordan vi forbruker energi. Begge selskapene har kunnskap og kompetanse på hver sine områder. Ved å danne dette selskapet, er vi i større stand til å ivareta kommunens ambisjoner raskere, fortsetter konsernsjef Arne Juell i Bodø Energi AS.

I en pressemeldingen heter det videre at selskapet skal utvikle løsninger, produkter og tjenester som oppfyller Bodø kommunes målsettinger om reduksjon av direkte utslipp av klimagasser.

Setter i gang

Bodø Havn har tidligere søkt Enova om støtte.

- I løpet av sommeren ruller vi ut landstrøm til blant annet Hurtigruten og Havila, forteller havnedirektøren. De to rederiene deler på den såkalte Kystruten - bedre kjent som dagens Hurtigrute. Også andre havneavsnitt står for tur.

Ønsket på sikt er at man skal kunne tilby lading til tyngre kjøretøy som lastebiler og trailere i havneområdet. Tiltakene Fjuel Bodø går i gang med er svært kostbare. Investeringen forsvareres med at miljøgevinsten vil bli enorm.

Riktig navn

Og hvorfor firmaet heter Fjuel Energi? Det dreier seg ikke om en skrivefeil eller en språklig artighet med det engelske ordet fuel (drivstoff). I hvert fall ikke bare. Det har tilsynelatende foregått stor tankevirksomhet bak en finurlig logo.

- Vi har lagt inn en «j» i ordet, som spiller på «joule», altså måleenheten for energi, og en klar grønnfarge i logoen med fokus på «el», lyder forklaringen.