Jakter ny godsrute

Bodø havn har fortsatt håp om ny containerrute.

Publisert Sist oppdatert

Mulighetene for en ny godsrute var tema på konferansen Arctic Transport Days i helga. 50 deltakere fra ti land har diskutert mer effektive og miljøvennlige transportruter ut og inn fra Nord-Norge.

Bodø havn sentral

Bodø havn er arrangør av konferansen samtidig som havna leder arbeidet i interreg-prosjektet TransBaltic Extension.

Transportkorridor

Prosjektleder Per Strømhaug forteller til nettavisen an.no at han ser mulighetene for en ny transportkorridor som strekker seg fra Murmansk til Gdynia i østre del av Polen.

Fra Gdynia til Bodø er det i dag teknisk mulig å kjøre tog langt raskere enn dagens togkonsepter som må innom Alnabru i Oslo.

Vareeierne er utfordringen

Utfordringen er å få lasteierne innen fiskeoppdrett og annen industri til å velge en ny rute for sitt gods.

Planene om å kjøre direkte via Sverige til baltiske land er minst 15 år gamle.

Ny togrute

Mangel av tverrforbindelse fra Nordlandsbanen har vært en hovedårsak. Nå er den imidlertid på plass gjennom oppgraderinger av Meråkerbanen.

En ny togrute gir også muligheter inn i Europa og østover fra Gdynia. Men for Bodø sin del må det på plass en ny containerbåt.

Har potensialet

- Fortrinnsvis et skip som er uavhengig fra transportselskapene, forteller havnedirektør Ingvar M. Mathisen til an.no.

En containerbåt fra Bodø kan ha potensial for en ny sjørute som strekker seg til Murmansk.

Mathisen er overbevist om at det er viktig å forske videre og ikke minst samarbeide med aktører i andre land om å realisere både togsiden og båttilbudet.

En ny båtrute fra Bodø forutsetter blant annet langsiktige avtaler med de store transportørene.

Noen offentlig støtte er ennå ikke på plass, men Mathisen håper at nye bebudede regelverk fra EU kan bidra med insentivordninger for å flytte gods fra vei til sjø og bane.